MRF justerar upp prognosen för tunga lastbilar

MRF:s prognoskommitté för tunga fordon, har valt att justera upp prognosen för 2020 från tidigare 4 300 till 4 800 nyregistrerade tunga lastbilar.Den ursprungliga prognosen 2020 var just 4 800 fordon, men i samband med coronapandemin, justerades prognosen ner till 4 300, främst på grund av att många fabriker hade helt eller delvis stängt ner produktionen.

Uppskrivningen av prognosen beror främst på att tillverkarna åter öppnat upp fabrikerna vilket medför att leveranser av nya lastbilar åter kan ske samt att ökad orderingång gör att prognosen höjs 2020. Detta enligt Tomas Engsund, vd på Be-Ge Lastbilar AB och ordförande i styrelsen för tunga fordon och därmed ordförande i prognoskommittén.

Efterfrågan på nya lastbilar är fortfarande god, så nu gäller det för branschen och påbyggarna att hinna leverera, avslutade Tomas Engsund.

I MRF:s prognoskommitté för tunga fordon ingår representanter från Volvo:s, Scanias:s och Mercedes-Benz återförsäljare och återförsäljarföreningar.

Om artikeln

Publicerad: 2020-10-27 09:37
Kategori: Nyheter
Taggar: Försäljningsprognos 2020 MRF Nya Lastbilar