Amer Jazairy manar till försiktighet innan samarbete inleds.

Missförstånd kan göra transportfirmor till miljöbovar

”Varför uppfyller inte logistikindustrin de gröna mål som förväntas av den med tanke på överflödet av teknik som stöder detta”, frågar sig Amer Jazairy, forskare inom hållbar logistik vid Högskolan i Gävle.Amer Jazairy säger att både köpare och utförare av transporttjänster generellt vill arbeta för en hållbar logistik, men att de ofta missförstår varandra. De gröna kraven från logistikköparna kan till exempel bli för specifika, omöjliga eller motstridiga för transportfirmorna.

Han säger att detta får oss att snabbt dra slutsatsen att samarbete mellan de två aktörerna är vägen framåt för grönare transporter, men deras forskning visar att samarbete kanske inte alltid är nyckeln.
– Vi måste först förstå samarbetets villkor, säger han.

Amer Jazairy och hans kollegor vid Högskolan i Gävle, identifierade två olika typer av samarbeten. Ett som är centrerat kring långvariga kontrakt där de båda parterna gemensamt och under långa avtalstider investerar i specifika tillgångar och ett som är centrerat kring utbyte av kunskap och information mellan parterna.

Forskningen visar att vissa gröna transportmetoder bara kräver den första typen av samarbete, medan andra bara kräver den andra – och vissa kräver båda.

Att investera i flottor som kör på alternativa bränslen kräver till exempel bara att man kommer överens om långsiktiga kontrakt för att säkra avkastningen på investeringarna, då det i detta segment handlar om snäva vinstmarginaler.
– Men när vi talar om de stora logistikcentren som nu byggs runt våra städer, så behövs ett samarbete om kunskapsutbyte, exempelvis genom att integrera IT-systemen för att få live-data om transporterna och för att dela kunskap för att optimera routing, säger han.

Samarbete kan till och med bli kostsamt om exempelvis de två aktörerna tillämpar ”fel” typ av samarbete, fastslår Amer Jazairy. Det kan det leda till onödiga kostsamma konsekvenser då det innebär åtaganden i bindande avtal och en intensifierad kommunikationsinsats.

Han understryker att försiktighet krävs innan samarbete inleds.
– Det här är första gången vi forskare säger att ett samarbete inte alltid är att föredra för grön logistik. Det är inte alltid ”ju mer desto bättre” utan det beror helt på vilken typ av gröna transporter det är fråga om, säger Amer Jazairy.

Vill du läsa hela Amer Jazairys avhandling, finner du den här.

 

Om artikeln

Publicerad: 2020-10-23 09:41
Kategori: Nyheter
Taggar: