DHL dubblar takten för klimatsmart omställning

Fram till den sista december i år, dubblar DHL Freight investeringarna som kunderna köper DHL:s gröna tillval Skicka Grönt för. Det innebär att för varje krona som kunderna köper Skicka Grönt, lägger DHL till lika mycket. Pengarna går oavkortat till att investera i klimatsmart teknik. Resultatet blir att DHL ökar takten för klimatsmarta fordon och fossilfria bränslen, så att omställningen till ett mer klimatsmart svenskt transportsystem går snabbare.


Robert Zander, Verkställande direktör på DHL Freight Sverige.

Robert Zander, Verkställande direktör på DHL Freight Sverige.
– Som ett av världens största logistikföretag tar vi ansvar för ett mer klimatsmart svenskt transportsystem. Vi är glada för att våra kunder i allt högre utsträckning väljer vårt gröna tillval och har beslutat att dubbla våra kunders investeringar i Skicka Grönt fram till den 31 december i år, säger han.

Konceptet är enkelt. Som kund väljer du tillvalet Skicka Grönt på dina sändningar och DHL säkerställer att våra svenska åkare kan investera i klimatsmart teknik och får ersättning för merkostnaden. När kunderna väljer Skicka Grönt, producerar DHL motsvarande tonkilometer som sändningarna ger upphov till med en dyrare klimatsmart teknik någonstans i vårt inrikesnätverk.

Maria Nilsson Öhman, Hållbarhetschef på DHL Freight Sverige, säger att Skicka Grönt bidrar till en snabbare omställning av det svenska transportsystemet och att DHL:s transportörer vågar ta den risk som en dyrare klimatsmart teknik innebär.

Hur fungerar det rent praktiskt för kunderna, frågar vi?
– Vi tecknar flerårsavtal med åkerier som är intresserade av att investera i dyrare teknik och/eller bränslen med god klimatprestanda och som är dyrare än standard. Exempelvis biogas el eller etanol som är de bränslen vi har inne i produktionen för Skicka Grönt under 2020. För varje kilometer åkaren kör med denna teknik/detta bränsle, får åkeriet en extra ersättning av oss, säger Maria Nilsson Öhman vidare.
Produktionen läggs in i DHL:s Skicka Grönt–kapacitet i form av tonkilometer.


Om kunden väljer Skicka Grönt, betyder det att godset transporteras av ett ”grönt fordon”? Maria Nilsson Öhman förklarar att varken etanol eller flytande biogas finns i hela landet, men att man sätter in Skicka Grönt-fordon där det finns tillgång till bränsle och där de har stora godsvolymer så att det klimatsmarta fordonet gör så stor nytta som möjligt.
– Tyvärr har vi inte Skicka Grönt-fordon överallt och vi kan därför inte heller garantera våra kunder att just deras sändning, exempelvis paket, går med ett Skicka Grönt-fordon. Det vi kan garantera är att vi producerar motsvarande transportarbete som paketet genererar med Skicka Grönt någonstans i vårt inrikesnätverk, säger hon.

Skicka Grönt är ett tillval som kostar 5 kronor inklusive moms för ett eller flera paket i samma sändning. Eller 49 kronor inklusive moms om kunden skickar en eller flera pallar i samma sändning upp till 2500 kilo.

Sedan 2002 har DHL erbjudit kunderna att ,tillsammans med DHL, investera i klimatsmarta alternativ i det svenska transportnätverket.

Skicka Grönt produceras i DHL:s gröna fordonsflotta, som hittills har kört över 32 miljoner kilometer vilket motsvarar 800 varv runt jorden. Eller cirka 40 månresor, tur och retur.


Om artikeln

Publicerad: 2020-10-20 13:56
Kategori: Nyheter
Taggar: DHL Klimatsmarta Transporter Skicka Grönt