Det krävs en obruten temperaturkedja för att produkten inte ska förstöras.

Thermo King stödjer distribution av vaccin mot covid-19

ThermoKing har utökat sin portfölj av tillfälliga lagerlösningar som uppfyller de specifika krav internationella läkemedelsföretagen som utvecklar vaccin mot covid-19 ställer. Man lanserar nu Cold Storage Solutions.

Läkemedelsföretag som arbetar med slutskedet av de kliniska testerna av vaccinet, förväntar sig behöva ställa stränga krav på temperaturkontroll för att skydda sina produkter. Temperaturer så låga som -70 grader. Thermo Kings lösningar kan göra det möjligt för dessa företag och deras distributörer att säkra effektiviteten genom hela kylkedjan för såväl flyg-, marin-, järnväg- och vägtransporter.

Enligt Världshälsoorganisationen skadas nästan 20 procent av temperaturkänsliga hälsovårdsprodukter under transport och 25 procent av vaccinerna når sin destination i försämrat tillstånd på grund av brister i kylkedjan.

Dave Regnery, vd och chef för Trane Technologies.
– Med tanke på det brådskande globala behovet av ett vaccin mot covid-19, har världen inte råd med avbrott i kylkedjan i kylkedjan. Våra nya kylförvaringslösningar kan upprätthålla temperaturer på -70 grader under en längre tid, kan utnyttjas för att minska nedbrytningen av ett vaccin och, viktigast av allt, kan förhindra vaccin förstörs eller inte räcker till, säger han.

Thermo King kan tillsammans med sina globala partners, erbjuda tillfälliga lagringslösningar som kan upprätthålla temperaturen så låga som -70 grader samt genom modern teknik erbjuda spårbarhet av temperaturen. Ytterligare lagringslösningar inkluderar kylvagnar, containrar och bärbara kuber som enkelt kan flyttas till andra platser när behoven förändras.

Förutom att lansera Cold Storage Solutions, har Thermo King hjälpt kunderna att identifiera sätt att maximera utbudet av torris vilket ofta används vid vaccintransport och lagring, men som har vissa begränsningar. En behållare som använder torris för att hålla en produkt frusen kan kräva återfrysning om den står för länge och då under längre tid utsätts för ogynnsam påverkan av den yttre omgivningen. Thermo King erbjuder lagringslösningar som avsevärt kan förlänga torrisens livslängd eller helt eliminera behovet av isen.

Om artikeln

Publicerad: 2020-09-28 08:31
Kategori: Nyheter
Taggar: