Förnybar diesel producerad av avfall och restprodukter ger cirkulär ekonomi. Foto: Neste AB

Förnybar diesel – hur funkar det?

Neste AB förklarar

Som vanlig diesel – men med upp till 90 procent lägre växthusgasutsläpp. Neste MY Förnybar Diesel, även kallat HVO100, kan redan nu hjälpa företag och privatpersoner att minska sina klimatavtryck, utan kostsamma investeringar. Så här fungerar det.

I dag ställs allt högre krav på både individer och företag att minska sina utsläpp av växthusgaser. Vissa åtgärder för att förbättra sin klimatpåverkan, som att byta ut fordon, kräver dock stora investeringar som kan bli tunga att bära. Men det finns snabba och billiga sätt att ställa om på. Att byta till förnybar diesel, HVO, är ett exempel.

Per Emanuelson, Head of Branded Sales på Neste AB som enligt egen utsago är världens största tillverkare av förnybar diesel från avfall och rester.
– Enkelheten med förnybar diesel är påtaglig. Det handlar egentligen bara om att göra ett val när man står vid pumpen på bensinstationen, säger han.

Det är en cirkulär produktion, fortsätter han. När det kommer till effekt och funktion i förbränningsmotorn fungerar Neste MY Förnybar Diesel likadant som fossil diesel eftersom den har samma kemiska sammansättning. Det är i produktionen skillnaderna finns.

Medan vanlig diesel produceras av råolja, görs HVO på bioavfall och restprodukter som bland annat gammal matlagningsolja och slakteriavfall. En vanlig råvara till HVO-produktion är använd frityrolja vilken innehåller stora mängder energi.

Via ett nätverk av återvinningsföretag får Neste tillgång till förbrukad matlagningsolja vars fettsyror processas i något av företagets tre raffinaderier. Den förnybara dieseln är därmed en del av en cirkulär produktionskedja.

Beräkningar visar, enligt Neste, att förnybar diesel resulterar i upp till 90 procent lägre utsläpp än den fossila motsvarigheten. Den största anledningen till skillnaden går att finna i just produktionsprocessen. Eftersom man med HVO återvinner växthusgaser som redan absorberats av djur eller växter, tillförs inte mer till atmosfären.

Samtidigt finns också skillnader i påverkan på närmiljön mellan de två drivmedlen när de förbränns i motorn. All diesel innehåller föroreningar som restprodukter vilka frigörs vid förbränning och påverkar omgivningen. Även här är förnybar diesel betydligt mer skonsam för närmiljön eftersom den inte släpper ut lika mycket skadliga partiklar.
– Det går både snabbt och enkelt att gå över till förnybar diesel. Dessutom innebär det en viktig insats för klimatet, säger Per Emanuelson.

Om artikeln

Publicerad: 2020-09-28 14:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Bioavfall Diesel Fossilfritt HVO HVO199 Neste AB