E.ON meddelar regeringen att bolaget är redo att ta ett uppdrag att genomföra nödvändiga uppgraderingar av elnätet för att möjliggöra en elektrifiering av vägtrafiken. Foto: E.ON

E.ON satsar på vägtrafikens elektrifiering

E.ON satsar på vägtrafikens elektrifiering och planerar för ökade elnätsinvesteringar. Under sommaren har man slutfört två omfattande analyser av vägtrafiken i Skåne och Östergötlands län för att prognostisera vilken elnätskapacitet en elektrifiering av trafiken skulle kräva. I samband med presentationen av resultaten för Infrastrukturdepartementet meddelar E.ON att bolaget är redo att ta ett uppdrag att utföra de nödvändiga förstärkningarna i elnätet för att elektrifiera vägtrafiken.

Sverige har fattat ett beslut om att 70 procent av vägtrafikens utsläpp ska reduceras till 2030. För att nå det målet utgör en storskalig elektrifiering av vägtrafiken en viktig möjliggörare. Det kräver en utbyggnad av de svenska elnäten.

Sommarens studier gjordes i Skåne län med 33 kommuner och i Östergötlands län med 13 kommuner avseende behovet av elnätskapacitet för att klara av vägtrafikens elektrifiering. Studierna har kartlagt olika trafikslag och utgått från tre olika ambitionsnivåer på omställningstakten för att identifiera hur mycket elenergi och effekt en elektrifiering av vägtrafiken skulle kräva under 5-åriga utvecklingsfaser mellan 2020-2040.

Resultaten av dessa studier kommer nu att presenteras för Infrastrukturdepartementet liksom för berörda kommuner.

I samband med den presentationen meddelar E.ON regeringen att bolaget är redo att ta ett uppdrag att genomföra de nödvändiga uppgraderingarna av elnätet för att möjliggöra en elektrifiering av vägtrafiken.

Marc Hoffman, vd för E.ON Sverige avrundar.
– Vi rekordsatsar nu på att vädersäkra och modernisera elnäten för att kunna möjliggöra elektrifiering och tillväxt. Vi ser att efterfrågan på el kommer att öka stadigt framöver och utan moderna elnät kommer vi inte kunna möta det behovet. Vi vill vara med och driva det arbetet för att möjliggöra en omställning i fossilberoende sektorer, inte minst transportsektorn, säger han.

Om artikeln

Publicerad: 2020-09-22 14:00
Kategori: Nyheter
Taggar: