Dr. Henrik Sternberg ser fram emot att få in många "taggningar" i den nya, vassare Cabotagestudien. Fotomontage: Proffs

Cabotagestudien är igång – vassare än någonsin

Efter fem år av tystnad och två år av utvecklingsarbete, är Cabotagestudien tillbaka i sin femte version. Den nya Cabotagestudien ser likadan ut som tidigare, men under ytan är den ett helt annat och betydligt tyngre verktyg för alla frivilliga. Principen och målet är detsamma – kartläggning av lastbilstrafik. Allas frivilliga tid värdesätts, deltagarna är hjältarna och för teamet gäller det att generera största möjliga nytta och spridning.

Tidigare studier visade verkligheten och användes av många politiker och företag. Effekten blev bra och flera partier tog till sig underlaget Cabotagestudien erbjöd och de byggde sina förslag utifrån materialet. Tyvärr fanns det partier som inte använde materialet.

Att inte alla partier tog till sig Cabotagestudien, ser man som ett misslyckande då den på ett opolitiskt sätt visar verkligheten
– Vi vill givetvis att alla politiska partier ska använda materialet, inte bara i Skandinavien och i Bryssel. Nu tog vi ett komplett omtag och adresserade bristerna i de tidigare studierna, säger Dr. Henrik Sternberg.
Han nämner några brister man nu adresserat som exempelvis vilka användarna var och varför de deltog i att rapportera. Inte genom att avanonymisera personerna, men det blev viktigt att visa att användarna kommer från alla politiska läger för att motivera varför alla partier ska använda Cabotagestudien.

Ett annat problem var att apparna inte fungerade på flera telefoner och behövde uppdateras varje gång Android/iOS kom med nya versioner. En kostsam procedur. Många användare har också äldre telefoner.

Det behövdes en ny gränskontrollfunktion för när fordon åker in eller ut ur landet.
– Utan gränskontroller eller funktioner för att tagga inkommande eller utgående, blev varje observation vid exempelvis Öresundsbron en gissning. Denna gång kommer dessutom frivilliga, tillsammans med en enorm satsning från Svenska Transportarbetarförbundet, att tagga vid gränsen en hel helg under studien.
– Räkna med att se mycket medial bevakning, säger Henrik Sternberg.
Nu ska det också synas om fordonet som taggas står stilla eller rullar. Det kommer att hjälpa städer som brottas med frågan om hur många utländska lastbilar som parkerar, eller rentav bor, i staden.

Lätta lastbilar på 3,5 ton har tidigare inte kunnat utskiljas.
– Alla som läser lastbilstidningen Proffs vet att lätta lastbilar är ett reellt problem som ingen studerat. Nya systemet har en funktion för att skilja ut dessa fordon, säger Henrik Sternberg.
Andra nyheter är bland annat en ny hemsida där man live kan se alla som taggar. De som besöker hemsidan kommer att få se detta direkt.
– Målet är åter att få allmänheten att snabbt förstå vad som händer, säger Henrik Sternberg.
I bakgrunden på kartan ligger dessutom kombiterminalerna utmärkta på förfrågan ifrån Transports ”Ordning & Reda”-projekt.

Den nya appen kan byggas upp för ett nytt språk på cirka en timme om någon gör en översättning och vill ha in ett nytt språk. Då mejlar man till henrik@cabotagestudien.com.

Henrik Sternberg arbetar nu 100 procent ideellt utan finansiering för nedlagd tid. Kostnaderna för systemet har generöst bekostats av Lindley-stiftelsen, annars vore Cabotagestudien omöjlig att genomföra eftersom inte ens amerikanska universitet har resurserna att kunna sätta igång ett sådant projekt.

Henrik Sternberg avrundar.
– Efter åtta år med Cabotagestudien kallar jag många av våra hjältar för mina vänner. Utan dessa eldsjälar hade jag inte orkat lägga energi på det här ideellt. Med det sagt så planerar vi för en runda nu och eventuellt en ny runda till våren. Även om jag själv och alla i styrelsen jobbar helt ideellt, är det ändå dyrt att driva runt studiens teknik, serveravgifter och annat. Cabotagestudiens forskningsförening, den ideella föreningen som står för infrastrukturen, har budget fram till slutet av november, efter det är framtiden mer oviss, säger han.

En längre och mer omfattande och detaljerad presentation av Cabotagestudien, kan du läsa i ett kommande nummer av den tryckta tidningen Proffs. Då får ni också veta mer om styrelsen som består av både kända och okända namn, även från Här Stannar Sverige.

Vill du också registrera dig för att ”tagga” lastbilar, gör du det här.

Om artikeln

Publicerad: 2020-09-07 15:40
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotagestudien Henrik Sternberg Iowa State University Lindley-stiftelsen Tagga