Widriksson logistik börjar köra för Textilia den 31 augusti.

Textilia väljer Widriksson för klimatsmart logistik i Stockholm

Widriksson Logistik har fått uppdraget att hantera leveranser för Textilia som är Sveriges största leverantör av textilservice inom vård och omsorg. Uppdraget omfattar nära 30 000 stopp per år i Stockholmsområdet och körs med fordon som drivs till 100 procent av förnybara drivmedel. Samtidigt väljer Textilia Widrikssons leveransplattform WDDP för samtliga sina transporter i Sverige.

Varje dag tvättar och levererar Textilia över 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet. Bland kunderna finns regioner, kommuner och privata vård- och omsorgsgivare. Textilia ställer höga krav på effektiv och miljövänlig logistik och har valt Widriksson som logistikpartner för transporter av tvätt mellan vårdinrättningar i Stockholm och Textilias tvätteri i Rimbo.

Johan Nyblom, vd på Widriksson Logistik, är glad.
– Detta är ett uppdrag som passar oss mycket bra och samtidigt driver oss att hela tiden utvecklas, bland annat att mot målet att bli helt klimatneutrala, säger han.

Genom Widrikssons leveransplattform WDDP kan Textilia erbjuda sina kunder full spårbarhet av leveranserna i realtid. WDDP tecknas för Textilias samtliga distributionsverksamheter, för möjligheten att kunna följa leveranserna till vårdinrättningar i hela Sverige.

Widriksson börjar köra för Textilia den 31 augusti.

Wabco

Om artikeln

Publicerad: 2020-08-26 09:12
Kategori: Nyheter
Taggar: Didriksson Förnybara Drivmedel Klimatsmart Textilia