Omnitrans AB: ”Åkeriets stödpaket ska inte gå till att rädda GN Transport”

När regeringen på grund av covid-19 beslutade att arbetsgivaravgifterna för anställda skulle sänkas till 10,21 procent under mars-juni för företag med högst 30 anställda med beräknade löner på upp till 25 000 kronor, en skattelättnad på upp till 5 300 kronor, fick Omnitrans AB i maj ett förslag från sin uppdragsgivare GN Transport i Halmstad AB.

Motsättningarna som uppstått mellan parterna väcker frågor om huruvida det är underleverantörernas uppgift att rädda uppdragsgivaren med ekonomiskt stöd, pandemi eller inte? Går det inte att höja priset gentemot kunden med hänvisning till krisen? Eller är förslaget som artikeln handlar om både innovativt och ett bra sätt för uppdragsgivaren att lösa krisen på? Omnitrans AB valde att stå fast vid att inte avstå från pengar som är dedikerade till det egna företaget under krisen. Proffs har tagit del av hela mejlkonversationen.

Omnitrans hade då en av sina bilar med chaufför rullandes för GN Transport. I mejlet från vd Henrik Nilsson föreslås att Omnitrans, vars chaufför haft bra med körningar under mars månad, ska göra en uträkning på chauffören under april då GN Transport drabbades som värst av pandemin.
– Vi skulle alltså ansöka om reducerad arbetsgivaravgift för vår chaufför, pengar som skulle komma GN Transport tillgodo genom att vi skulle dra av summan på vår faktura till dem. Det var antingen det förslaget eller att milersättningen skulle sänkas, berättar Athanasios Mouras, vd för Omnitrans.
Förslaget har gått ut till alla underleverantörer som kör för GN Transport och man har kommit överens med de andra åkarna om att det skulle komma separat på fakturan.

Omnitrans svarade GN Transport att även de hade det tufft nu, men att hans chaufför enligt dokumenten haft gods på trailern under tiden när han utfört uppdragen.
– Statens reducerade arbetsgivaravgift ska hjälpa alla företag att minska sina kostnader i möjligaste mån. GN Transport har också den möjligheten, så varför skulle de även ha våra pengar och vi skulle stå utan det extra stödet, frågar sig Athanasios Mouras som också framförde sin åsikt till GN Transport.

Omnitrans kom med ett motförslag:
– Vi kunde tänka oss att gå ner några kronor i milpris under en begränsad period, förutsatt att bilen rullade så mycket som det fanns gods till och att vi fick tillbaka dessa pengar när allt rullade på som vanligt igen samt att vi då kunde komma överens om ett bättre upplägg på priserna inför framtiden, förklarar Athanasios Mouras.

I svaret som GN Transport gav, var det tydligt att någon återbetalning inte alls vore aktuell oavsett alternativ.
– Henrik Nilsson kunde tänka sig sänkt milersättning i kombination med billigt drivmedel samt minus 20 procents arbetsgivaravgift. Milpengen skulle justeras upp sedan, men ingen återbetalning eller senare höjning, säger Athanasios Mouras som pekar på att även om bränslepriset påverkas av pandemin, är det samma för alla.

Enligt Henrik Nilsson hade GN Transport ett godsbortfall på 45 procent under april, men att bilarna rullade 100 procent. Han gjorde dessutom en ekonomisk analys av Omnitrans.
– Han hävdade att krisen inte missgynnat vårt åkeri, säger Athanasios Mouras som ogillade att man försökte räkna ut vad Omnitrans sparar, vinner eller förlorar på det ena eller det andra sättet.

Athanasios Mouras framhärdar i att ingen vinner på denna kris eller på stödpaketen. Stödpaketen ska hjälpa de enskilda företagen och att även GN Transport får denna hjälp.
– Vårt åkeris reducerade arbetsgivaravgifter är inget GN Transport har rätt att försöka ta ifrån oss på ett sätt som mer liknar en utpressning än att hjälpa varandra, säger Athanasios Mouras som är besviken.

Någon uppgörelse blev det inte och Henrik Nilsson skrev till Athanasio Mouras att det var lättare att ersätta åkeriets bil genom att köpa in ett begagnat fordon med chaufför och därmed var samarbetet slut.

GN Transport: ”Att vi går i konkurs gagnar inte åkarna”

Proffs kontaktar GN Transport och vd Henrik Nilsson menar att Omnitrans kan ha missförstått saken och att anledningen till artikeln härrör från en tidigare konflikt dem emellan. Proffs har läst även den diskussionen från december som rör bland annat prissättning vilken ledde till en höjning av mil- och stoppersättning, på bekostnad av tim- och ADR-ersättning, enligt Omnitrans. Utrymme för redogörelse här saknas.

Syftet med förslaget om prissänkning handlar om att hjälpa GN Transport genom pandemin. Med mycket trafik på kontinenten blev situationen svår när länder stängde ner.
– Intäkterna har sjunkit drastiskt, men våra omkostnader för att leverera service mot kunderna är oförändrade. Att vi går i konkurs gagnar inte åkarna, säger Henrik Nilsson.

Omnitrans har kört mer nu än tidigare och tillsammans med den reducerade arbetsgivaravgiften, har åkeriet en gynnsam situation, anser han. Men, ni räknar ju bara på den enda bil han hade hos er. Han har nio andra bilar också och ser på företaget i sin helhet.
– Vi kan inte ansvara för andra uppdragsgivare, säger han.

Varför blandar ni in arbetsgivaravgiften i en för er viktig prissänkning? Kan ni inte ta ut mer av era kunder med hänvisning till pandemin?
– Regeringen har föreslagit en tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivaravgifterna som ett stöd för minskad sysselsättning på grund av pandemin. Syftet med nedsättningen är att lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av coronaviruset, svarar han.

Henrik Nilsson undrar också varför Omnitrans anser att lättnaden från regeringen ska kompensera för andra sämre affärer inom åkeriet.

Upplägget med arbetsgivaravgiften, beskriver de såhär för Omnitrans för att de ska förstå att det är en bra lösning:

”I februari månad betalar ni 30,21 % i kostnad till staten på lönerna som vanligt. I mars månad betalar ni 10,21 % i kostnad för att sysselsättningen har gått ned i Sverige går ned, men din bil har rullat lika mycket och har kostat lika mycket som tidigare månad.
Då har du sparat 1 x 5 300 SEK = 5 300 SEK och mars väljer vi att bortse från, så den rabatten får ni behålla. Däremot i april månad betalar du 10,21 igen och har rullat lika mycket här och du sparar 5 300 kronor igen medan vi har haft ett bortfall på 45 procent av totala försäljningen från våra kunder.
Om det drar igång bättre i maj och vi ser bättre försäljning, så får ni behålla de 5 300 kronorna, men det gäller bara förutsatt att det går igång.”

Om vi vänder på kakan och säger att det i dessa tider är en underleverantör som behöver hjälp. Hade ni gjort detsamma för dem då?
– Ja, självklart. Vi har gjort det åtskilliga gånger och vi gjorde det för Omnitrans i december 2020, säger han.

Har ni fått tillräckligt många underleverantörer med er i förslaget så att ni kommer att klara er genom pandemin?
– 2020 kommer precis som många för många företag, inte bli ett bra år, säger han.

Henrik Nilsson ställer frågan om det kan vara för tidigt att under pågående pandemi ta upp en diskussion som bygger på en rivalitet mellan dem och Omnitrans och att artikeln bygger på någon form av hämnd mot företaget eller honom personligen. De ifrågasätter om artikeln gynnar branschen.
– Kanske det är bättre att titta på att vi som svenskt halländskt transportföretag satsar i denna branschen. Vi har ställt egna bilar till förmån för underleverantörerna, säger de vidare och lyfter det viktiga samarbetet mellan underleverantörer och transportföretag.

Om artikeln

Publicerad: 2020-06-18 16:22
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbetsgivaravgift Corona Covid-19 GN Transport i Halmstad AB Omnitrans AB Stödpaket