Foto: Markus Pettersson

Gasum öppnar tankstation för flytande gas i Ljungby

Igår har Gasum öppnat sin elfte tankstation i Sverige. Stationen i Ljungby är den första med flytande gas i Kronobergs län och blir en tankstation för tunga fordon. Den är en del av Gasums planer på att bygga ett nätverk med 50 tankstationer för tunga fordon i Norden fram till början av 2020-talet.

Gasums nya station i Ljungby erbjuder flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG) för tunga fordon. Stationen ligger i ett logistiskt nav, vilket innebär att det redan finns en stor befintlig kundbas i området.

Eftersom Ljungby ligger i korsningen mellan E4 och rv 25 betjänar stationen Gasums kunder på båda vägarna. Stationen är placerad invid E4:an, som går längs Bottniska viken från Haparanda vid finska gränsen till Gävle och vidare ner genom Sverige till Helsingborg vid danska gränsen. Rv 25 ligger också nära stationen. Rv 25 är en länk mellan öst och väst, som går genom Sverige mellan Kalmar och Halmstad.

Enligt de nya utsläppsmålen som EU införde 2019, ska utsläppen av växthusgaser från tunga fordon minskas med 30 procent fram till 2030. Målet på nationell nivå i Sverige är att minska utsläppen från vägtransporter med 70 procent fram till 2030 jämfört med 2010 års nivåer. Behovet av att minska utsläppen av växthusgaser gör snabbt flytande gas till en bra lösning eftersom det redan finns tillgängligt och uppfyller kraven på minskade utsläpp.

Stationen i Ljungby är det senaste tillskottet till Gasums nätverk i södra Sverige där biogasproduktionen redan är väl etablerad. I februari öppnade Gasum en tankstation i Kalmar, som ligger öster om Ljungby. 100 km söder om Ljungby bygger Gasum också en biogasanläggning i anslutning till Stora Ensos massa- och pappersbruk i Nymölla i Kristianstad, där Gasum redan har en tankstation.

Småländska bränslen i Ljungby erbjuder komprimerad gas för distribution och passagerarfordon på samma plats där Gasum nu har byggt en tankstation med flytande gas för tunga fordon.

I och med att man försöker nå EU:s utsläppsmål och nationella utsläppsmål, blir LBG och LNG attraktiva bränslealternativ. Genom att använda LBG kan man minska växthusgasutsläppen med upp till 90 procent jämfört med diesel. Med LNG blir växthusgasutsläppen över 20 procent lägre än med diesel. LNG och LBG kan användas i samma infrastruktur, vilket gör övergången från LNG till LBG enkel och kostnadseffektiv.

Om artikeln

Publicerad: 2020-06-16 09:28
Kategori: Nyheter
Taggar: CNG Gasum koldioxid Ljungby LNG