Klimatskadliga utsläpp från arbetsmaskiner kan närma sig noll med alkoholer i stället för diesel som drivmedel. Foto: Malin Strandvall, Unsplash.

Alkohol i tankarna kan göra gröna näringar grönare

Mycket fokus ligger på vad personbilar och lastbilar tankar, men inte lika ofta talas det om vad exempelvis traktorer och andra liknande maskiner körs på. Klimatutsläppen från arbetsmaskiner kan närma sig noll genom användning av svenskproducerade alkoholbränslen i stället för diesel.

I ett pressmeddelande från Chalmers Industriteknik står det att alkoholer som etanol och metanol tillverkas redan storskaligt i Sverige och produktionen kan öka ytterligare. De ger låga koldioxidutsläpp och har hög verkningsgrad i anpassade motorkoncept.

För tio år sedan etablerades etanol som biodrivmedel för personbilar och idag används etanol även i bussar och lastbilar. Men traktorer, hjullastare och andra arbetsmaskiner, har nästan uteslutande diesel i tanken och står idag för mellan fem och tio procent av Sveriges utsläpp av fossil koldioxid.

Rent tekniskt är det inget stort steg att introducera användningen av alkoholer i skogs-, jordbruks- och entreprenadmaskiner, men för ett genomslag behövs någon form av samhällsstöd, enligt en studie utförd av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Alkoholer är flexibla drivmedel för både tändstiftsmotorer och anpassade kompressionsmotorer samt i nya lösningar som lågtemperaturförbränning och bränsleceller.
– Flera motorkoncept för arbetsmaskiner kan förverkligas inom en femårsperiod, förutsatt att det finns en efterfrågan, säger Gunnar Larsson, forskare vid institutionen för energi och teknik vid SLU.

Dual fuel-drift, där diesel antänder alkoholbränslet, minskar dieselanvändningen med upp till 75 procent. Om alkoholen blandas med komponenter som gör den mer lättantändligt blir minskningen nära hundraprocentig.

Alkoholer har även undersökts som bränsle för motorkoncept baserade på lågtemperaturförbränning, som förenar de bästa egenskaperna hos traditionella otto- och dieselmotorer, med hög verkningsgrad och låga utsläpp. Under rätt förutsättningar kan de bli kommersiellt tillgängliga om tio till femton år.

Alkoholdrivna bränsleceller är extra intressanta eftersom de banar väg för elektrifieringen av arbetsmaskiner.
– På arbetsställen långt ifrån ett eluttag skulle en tank med alkoholer kunna bli en mobil laddplats där bränsleceller kan ladda arbetsfordonets batterier, säger Gunnar Larsson.

Bränslet finns, tekniken finns, men de affärsmässiga förutsättningarna saknas för närvarande för ett kommersiellt genombrott. Den enskilda jordbrukaren, skogsbrukaren eller entreprenadföretagaren får idag betala 2,5 gånger mer för förnybara alkoholbränslen än för fossil diesel.

Projektpartnern Per-Ove Persson, Persson f.N.B. AB, som arbetar med utvecklingsprojekt inom förnybar energi, menar att detta är en fördyring som samhället måste hantera.
– Sett ur ett strikt svenskt perspektiv är alkoholer, tillverkade i Sverige av svensk skogs- och jordbruksråvara samt restprodukter, mer än väl värda sitt pris. De skapar miljönytta och gynnar ekonomi, teknikutveckling, handelsbalans och arbetstillfällen, avrundar han.

Om artikeln

Publicerad: 2020-06-30 14:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Alkoholbränsle Bränsleceller Diesel Dual Fuel-drift Etanol Nollutsläpp SLU