- Rapporten visar bristen på säkerhetskultur i delar av näringslivet, säger Geir A. Mo, NLF. Foto: NLF

NLF: Viktigaste rapporten om säkerhet på väg på länge

Resultatet i en rapport från Norwegian Accident Board om allvarliga olyckor med lastbilsekipage, visar att det finns en stor förbättringspotential för transportföretag och hur de arbetar med trafiksäkerheten.

Geir A. Mo, administrativ direktör i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).
– Detta är olyckor som aldrig borde ha hänt. När de väl har hänt, är det viktigt att haverikommittén satte fokus på ansvaret för dem som var orsaken till att dessa lastbilar var på vägen när olyckorna inträffade, säger han och tillägger att det i delar av näringslivet saknas en säkerhetskultur.

Baserat på fyra allvarliga olyckor där lastbilsekipage varit inblandade, har Statens Havarikommisjon for Transport (SHT), sett på villkoren för beställning av godstransporter på väg. SHT har bedömt transportkundernas attityder till trafiksäkerhet vid val av leverantör, förberedelse av kontrakt samt leverantörsuppföljning.

I rapporten skriver Havarikommisjonen att alla fyra olyckorna inträffade trots att säkerhetsåtgärder följdes och att resultaten visar att säkerhetsnivån inom vägtransportindustrin påverkas av de villkor som ställs inför ett tansportuppdrag.

Geir A. Mo igen.
– Rapporten är en av de viktigaste på många år om trafiksäkerhet. Dessa olyckor utgör bakgrunden och illustrerar tyvärr bristen på en holistisk säkerhetskultur i delar av näringslivet, konstaterar han.

HBA Fordonsteknik AB

Trafiksäkerhetsåtgärder såsom regelverk, kontroller och säkerhetskrav, utöver relevanta åtgärder från branschen, kan bidra till att öka säkerhetsnivån. Trafiksäkerhet bör ses som en kvalitets- och konkurrensfördel tillsammans med ett socialt ansvar, avslutar SHT.

Geir A. Mo poängterar att dessa förhållandena är anledningen till att NLF har utvecklat Fair Transport.
– De certifierade transportörerna måste dokumentera kvaliteten de levereras och visa kunderna vilka krav de är skyldiga att följa. Fair Transport säkerställer trafiksäkra, hållbara och ansvarsfulla transporter för alla, säger han.

Hultsteins

Accident Investigation ger, på grundval av rapporten, en säkerhetsrekommendation till branschen och ger NHO Logistics and Transport ansvaret för att genomföra och samordna arbetet.

SHT rekommenderar de stora speditörsorganisationerna att initiera ett kulturförändringsarbete i sina företag.
– Det betyder inte att utmaningarna endast finns i den roll dessa företag har som transportköpare. Vad SHT faktiskt säger med rekommendationen, är att lyfta att många av de goda avsikterna som finns i code of conduct, det vill säga icke bindande självdeklarationer som används av speditörerna, inte är tillräckligt bra. Det menar jag är en korrekt bedömning, säger Geir A. Mo.

Han avrundar med att säga att det man måste gå från goda intentioner till dokumenterade resultat o värdegrundskedjan inom transportnäringen.
– NLF är alltid beredda att bidra till arbetet för ökad trafiksäkerhet och bättre kvalitetsdokumentation och samarbetar gärna med NHO LT o detta, säger han.

Daf

Om artikeln

Publicerad: 2020-05-04 10:31
Kategori: Nyheter
Taggar: Accident Investigation NHO Logistics and Transport NLF SHT Trafiksäkerhetsrapport