Foto: Joao Vitor Zefenho Foto: Joao Vitor Zefenho

Transporterna på väg åt rätt håll, men vissa områden står stilla

I Trafikanalys årliga uppföljning av hur transportsystemet utvecklas, framgår att mycket har utvecklats i en positiv riktning. Av 31 olika nyckelmått för en långsiktigt hållbar transportförsörjning som Trafikanalys följer, har tio utvecklats positivt och bara fyra har haft en negativ utveckling sedan de transportpolitiska målen antogs av Riksdagen 2009.

Några exempel på positiva utvecklingstendenser är att transporterna blivit mer ekonomiskt överkomliga för befolkningen i genomsnitt och att utsläppen av växthusgaser från resor och transporter i Sverige fortsätter att minska.

Anders Brandén Klang, som varit projektledare för uppföljningen.
– All positiv utveckling går dock inte så fort som det skulle behövas. Det är till exempel inte sannolikt att etappmålen för trafiksäkerhet och minskade utsläpp av växthusgaser kommer att nås i tid.

De nyckelmått som har haft en negativ utveckling sedan 2009 är kopplade till företagens transporter i en internationell jämförelse, till den upplevda tryggheten i transportsystemet, till tecken på en minskad andel fysiskt aktiva transporter (gång och cykling) och till ökande klimatutsläpp från internationella transporter.

Ytterligare ett antal nyckelmått uppvisar ingen tydlig utvecklingsriktning och har därmed inte närmat sig långsiktigt hållbar transportförsörjning. De olika hållbarhetsaspekterna kan inte kompensera för varandra, så den sammanvägda bedömningen är att vi, trots viss positiv utveckling, inte har närmat oss en långsiktigt hållbar transportförsörjning ännu.

Vill du läsa hela uppföljningen, gör du det här.

Om artikeln

Publicerad: 2020-04-16 14:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Trafikanalys Transportutveckling