Foto: Outokumpu

Transport: Outokumpus kontroller kan sakna lagstöd

Outokumpu bemöter kritiken

Sedan en tid tillbaka, utför Outokumpu i Avesta medicinska kontroller på dem som ska besöka deras verksamheter. Det har lett till att flera förare stoppat sina transporter till företaget. Bland annat Transportarbetareförbundets avdelning 88 i Dalarna, lyfter den personliga integriteten och avsaknaden av lagstöd.
- Deras egna anställda litar de på, men våra medlemmar litar de inte på, säger Kent Christensen på Transport.v Foto: Privat
- Deras egna anställda litar de på, men våra medlemmar litar de inte på, säger Kent Christensen på Transport.v Foto: Privat

Transportarbetareförbundets avdelning 88 i Dalarna blev kontaktade av en fackklubb på ett åkeri vars förare ifrågasätter kontrollen Outokumpu utför. I en intervju med SVT, berättar ombudsman Kent Christensen att exempelvis DB Schenker och DHL mer eller mindre har stoppat godstransporterna till företaget.

För att köra in på området, måste förarna svara på frågor om medicinsk status samt kontrollera temperaturen. Sedan ställer väktare diagnos och avgör om förarna får tillträde till området.
– De tvingas lämna ut sig själva och det inkräktar på deras personliga integritet. De ska inte behöva gå igenom det, säger han till SVT.

En jurist håller på att granska klagomålet för att se om kontrollerna är förenliga med dataskyddsförordningen eller inte.

Vi vill veta mer och kontaktar själva Kent Christensen som lyfter att det, enligt deras uppfattning, saknas lagstöd för kontrollerna.
– Dessutom är det endast de som inte är anställda av företaget som kontrolleras, säger han vidare.

Kent Christensen säger att Outokumpus egna anställda inte behöver genomgå samma kontroll vilket visar brist på förtroende.
– Deras egna anställda litar de på, men våra medlemmar litar de inte på, säger han.

Det är ju nu inte endast svenska förare som lossar och lastar på Outokumpu. Att endast testa utländska förare går inte heller, förklarar han och säger att de måste skydda sina medlemmar mot förfaranden som inte har lagstöd eller som inte följer god sed på arbetsmarknaden.

Vi befinner oss i en unik situation, finns det inte utrymme för att kunna göra avsteg från det normala för att hindra smittspridningen?
– Nej, det finns det inte som det ser ut just nu, avrundar Kent Christensen.

Outokumpu valde enligt SVT att inte medverka i den intervjun, men vi får möjlighet att ställa frågor till Jonas Nordlund som är kommunikationsansvarig på Outokumpu i Sverige. Han berättar att smittspridningsskydd nu har prio ett på företaget som har vidtagit en rad olika åtgärder för såväl den egna personalen som för externa besökare på samtliga av företagets anläggningar.

Han berättar att kontrollen förarna genomgår, består av att två muntliga frågor ställs; Har du de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som är smittad av covid-19? Får vi ta temperaturen på dig?
Om föraren nekar detta?
– Då nekas föraren också tillträde till området, säger Jonas Nordlund.
Han understryker att ingen information som ges, sparas på något sätt.

Stämmer det att Schenker och DHL i det närmaste slutat med godstransporter till er?
– För närvarande får vi de leveranser vi behöver, säger Jonas Nordlund.

Kent Christensen säger att ni litar på er egen personal som inte genomgår denna kontroll, men inte på Transports medlemmar. Testar inte er egen personal?
– Vi har vidtagit många åtgärder för vår egen personal. Exempelvis reserestriktioner, vi träffas inte i grupper, hygienkrav och rutiner för inpassering, säger han.
Däremot är det svårare att få bra kontroll på externa besökare såsom chaufförerna och därför införde man den kontroll som nu görs.

Outokumpu vidtog tidigt åtgärder för att förhindra smittspridning av hänsyn både till sin egen personal och besökare.
– Det har visat sig framgångsrikt och det är viktigt att vi alla följer riktlinjerna för att minimera risken för smittspridning, avrundar Jonas Nordlund på Outokumpu i Avesta.

Om artikeln

Publicerad: 2020-04-03 11:54
Kategori: Nyheter
Taggar: Covid-19 Hälsokontroll Integritetskränkande Outokumpu. Transportarbetareförbundet