- Och så står man här igen, säger Morgan Mathiasson. Foto: Morgan Mathiasson

Tullverket och Trafikverket i samarbete för att minska köerna vid Svinesund

Köerna vid gränspassagen Svinesund mellan Norge och Sverige fortsätter att öka. Många timmar värdefull körtid går till spillo och hur trafiksäkert är det när fordonen står i kö även ute på bron? Det riktas kritik mot passagen både in och ut ur Norge, men passagen in i Sverige har i dagsläget längst köer.
Morgan Mathiasson vill att Tull- och Trafikverket agerar skyndsamt för att lösa situationen. Foto: Privat
Morgan Mathiasson vill att Tull- och Trafikverket agerar skyndsamt för att lösa situationen. Foto: Privat

Morgan Mathiasson har till och från under femton år kört på Norge och kan därför jämföra förr och nu. Han är också bekymrad över trafiksäkerheten.
– Det är inte alls bra som det är nu. Värst är det inför helgerna. Och tänk er om någon kör in i en tankbil på bron. Det skulle verkligen kunna bli fruktansvärda konsekvenser, säger han.
Idag används Securitas för att dirigera trafiken in till Sverige vid tullstationen.

Det riktas kritik från flera håll mot att parkeringsytan är för liten, men även mot tullens personal som kan upplevas som ineffektiv.
– Allt fungerar bra när man går in på KGH Customs för att fixa dokumenten, men när man kommer in till Tullen, stannar det liksom av, tycker Morgan Mathiasson.


Vi frågar Tullverket vad som har förändrats de senaste åren och som påverkar situationen. Svaret blir att trafikflödet ständigt ökar. Siffrorna för 2019 visar på en ökad ärendemängd i samtliga flöden, även in till Norge.
– Det är vanligt med inte helt fullastade ekipage som innebär att allt fler småsändningar anmäls vilket återspeglar kraven från kunder och näringsliv med snabba dörr- till dörrleveranser. Oavsett volym ska varje fordon tullhanteras vid gränspassagen från Norge, säger Tullverket som är väl medvetna om läget och för en löpande dialog med Trafikverket.

Många transporter stannar utanför tullstationen utan att ha färdiga tullhandlingar och uppsöker då ett ombud och upptar uppställningsyta under längre tid.
– En lösning som vi gärna ser är att man utnyttjar den yta som norska vägväsendet har iordningställt några kilometer innan gränsen om man behöver vänta på att få tullhandlingar iordningställda. Det hade avlastat uppställningsytan invid tullstationen, säger Tullverket.
De ser även en del chaufförer som inte har så stor erfarenhet av tullklarering vilket ökar risken för felaktigheter och fördröjning i samband med att man anmäler tullpliktigt gods.


Tullverkets uppgift är enligt lag att utföra kontroller vid yttre gräns även om det är tidsödande, men väntetiderna stressar chaufförerna som förlorar körtid och även miljön och trafiksäkerheten påverkas.
– Det är så klart inget positivt och vi gör vad vi kan för att minska påverkan på miljö och trafiksäkerhet. Det råder exempelvis förbud mot tomgångskörning och vi har även trafikdirigering på uppställningsplatsen med hjälp av extern part för att minska genomströmningstiden, säger Tullverket.
Trafiksäkerheten är något som även bekymrar Trafikverket som satt upp fler varningsskyltar.

Ett arbete pågår inom Tullverket för att möjliggöra en snabbare och förenklad gränspassage. Lösningen tas fram i samråd med norsk tull och bygger på att vissa transporter skulle kunna tullhanteras genom en automatiserad funktion i framtiden.
– Gränstullsamarbetet med norsk tull underlättar också trafikflödet över gränsen då transporterna bara behöver stanna en gång för såväl norsk som svensk tullklarering, avrundar Tullverket.


Trafikverkets uppfattning är att det redan vid broinvigningen 2005 fanns ett kapacitetsproblem. En planerad utredning som ska utföras av Trafikverket har ännu inte kommit igång, men ett avstämningsmöte ska hållas i mars.
– Upplägget går ut på att respektive myndighet ska utreda ett antal frågeställningar och utifrån detta förhoppningsvis komma fram till åtgärder som kan förbättra situationen i Svinesund, säger Trafikverket.

Trafikverket delar med sig av tankar som kanske kan minska stressen och köbildningen något litet. En bidragande orsak till köbildningen är att den sker i princip vid två tillfällen på dygnet. Runt 1300-1400 samt 1600-1700.
– Om möjligt skulle vi önska att trafiken kunde fördelas lite jämnare under dygnet och på så vis förbättra situationen för alla. Så en uppmaning till dig som chaufför vore om du kunde och om det är möjligt, försöka ankomma till tullstationen före eller efter dessa tidsintervall, avrundar Trafikverket.

Om artikeln

Publicerad: 2020-02-07 16:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Gränspassage Köbildning Svinesund Trafikverket Tullklarering Tullstation Tullverket