Klubbat och klart. Det blev avslag på åkeriets ansökan.

Det brittiska ”goda anseendet” rymmer mindre än det svenska

Okunnigt företag fick avslag

Medan aktörer i Sverige kan fortsätta bedriva åkeriverksamhet trots upprepade överträdelser och andra tillkortakommanden, ser vi åter att Storbritannien väljer en annan väg. Det brittiska ”goda anseendet” rymmer uppenbarligen inte lika mycket som det svenska.

J Ellis Industrial Services fick sitt tillstånd indraget den 19 februari 2019 efter ett stort antal överträdelser, ekonomiska problem och annan undlåtenhet. Det var därför med viss förvåning som West Midlands trafikkommissionär Nicholas Denton tog emot åkeriets ansökan om begränsad licens redan den 5 mars 2019.

Nicholas Denton refererar till företaget som varandes ”helt utan kunnande” och ändå ansökte de om en ny licens kort efter att den ursprungliga dragits in, skriver Commercial Motor.

När det ursprungliga tillståndet drogs in, diskvalificerades inte företagets chef Joshua Ellis, men han var tvungen att gå en utbildning innan en framtida ansökan skulle kunna göras. Någon utbildning hade han ännu inte gått och hävdade att han inte kunnat finna en utbildning på så kort tid. Att de ansökt om nytt tillstånd ändå, sade han berodde på att det skulle ta tid med ansökan.

När trafikkommissionären nu undersökte företagets ekonomi, visade den sig fortfarande vara uppenbarligen otillräcklig för att ligga till grund för en ny ansökan. En check som inte gick igenom, sade Joshua Ellis berodde endast på att han glömt skriva under den.

Att Joshua Ellis inte gått erforderlig kurs, att ekonomin fortfarande inte var i ordning tillsammans med ett antal svaga ursäkter till varför så var fallet, konstaterade Nicholas Denton att företaget fortfarande inte uppfyllde de krav som ställs på ett åkeri och gav dem därför avslag på ansökan.

Om artikeln

Publicerad: 2020-02-27 10:02
Kategori: Nyheter
Taggar: Storbritannien Tillstånd Trafikkommissionär Trafiktillstånd