Åkaren i Sverige kallar till möte: ”Transportstyrelsen klarar inte företagstillsynen”

Med anledning av Transportstyrelsens ständiga övertolkningar och feltolkningar av lagar och regler när de utför tillsyner hos svenska åkerier, kallar Åkaren i Sverige till möte den 28 mars. Alla åkare, oavsett medlemskap eller ej, är välkomna.
Gunvor Karlsson, Åkaren i Sverige.
Gunvor Karlsson, Åkaren i Sverige.

Åkaren i Sverige har under lång tid arbetat med att åkerier i Sverige ska få en rättvis bedömning när Transportstyrelsen utför sina tillsyner. Thomas Morell har starkt ifrågasatt om Transportstyrelsen klarar uppdraget med företagskontrollerna.

Gunvor Karlsson berättar att Åkaren i Sverige ser en oroande utveckling när svenska åkerier till slut ger upp eftersom sanktionsavgifterna sänker bolaget.
– Vi lever i en värld där lönsamheten inte är den allra bästa och att då belasta åkerier med sanktionsavgifter som inte står i proportion till överträdelserna är direkt provocerande, säger hon.

Att Transportstyrelsen med kraft ska agera mot de företag som sätter i system att fuska, ser Åkaren i Sverige som självklart. Däremot är de kritiska till många av de bedömningar som Transportstyrelsen gör av fel som de menar är att betrakta som bagateller eller som rentav finns i systemet.

Införandet av den digitala färdskrivaren har fört med sig en teknik som ytterligare försvårar för åkerierna
– Även verkstäderna har emellanåt svårt att ge svar på varför en del fel och brister dyker upp i färdskrivare, förarkort eller analysverktyg, säger Gunvor Karlsson.


Likväl påförs åkerier
sanktionsavgifter trots att de inte kan påverka när tekniken fallerar, menar hon.

Mest beklämmande anser Åkaren i Sverige att den bristande kompetensen hos Transportstyrelsen är – Myndigheten uppvisar uppenbara brister i att läsa eller ens förstå vad som står i lagtexten, säger hon. Att denna kompetensbrist kan tillåtas leda till stora sanktionsavgifter för åkerierna är en skandal som omgående måste åtgärdas.

Åkaren i Sverige kommer att agera kraftfullt för att få myndighetens kontroller att fungera.

Syftet med mötet är att underteckna en gemensam skrivelse med åkeriers erfarenheter av fyrkantiga och ibland direkt felaktiga bedömningar av regelverket.

Åkaren i Sverige vill arbeta för en förändring av förfarandet vid tillsynerna.
– Tillsammans vill vi påverka för att slippa den ständigt närvarande oroskänslan inför att bli föremål för en tillsyn. En tillsyn ska vara till hjälp för åkerierna, såsom det var meningen från början. Vi hoppas att många vill vara med och påverka, avrundar Gunvor Karlsson på Åkaren i Sverige.

Mötet äger rum den 28 mars klockan 10.00 i Enskede. För mer detaljer, kontakta dem via hemsidan.

Om artikeln

Publicerad: 2020-02-10 16:15
Kategori: Nyheter
Taggar: Åkaren i Sverige Branschträff Företagskontroller Transportsstyrelsen