Rekordår igen för Scania Sverige

2019 var ett rekordår för Scania Sverige AB. På tunga lastbilar över 16 ton är Scania marknadsledande med 44,2 procent och försäljningen av Scaniabussar mer än fördubblades under året.

Aldrig någonsin har det registrerats lika många tunga fordon i Sverige som under 2019. Marknaden för lastbilar på över 16 ton i Sverige ökade med 7,2 procent under 2019 (jämfört med 2018), och nådde totalt 6652 registrerade fordon. Scania Sverige blev marknadsledare med 44,2 procent av nyregistreringarna.

Enligt David Källsäter, VD för Scania Sverige, har man lyckats bättre med att övertyga kunderna om Scanias höga kvalitet.
– Vi inledde lanseringen med Scanias nya generation 2016, därefter har det rullat ut en mängd nya fordon, hytter, motorer och tjänster. Det är alltid en utmaning att berätta om nyheter och få genomslag för dessa, säger han i ett pressmeddelande.

Varför har Scania lyckats så bra?
– Bränsleförbrukningen och driftskostnader är en oerhört viktig parameter för vilken lastbil som kunderna väljer. Här kan jag konstatera att Scania vunnit de flesta jämförelsetester som gjorts de senaste åren. Sedan är förstås det breda servicenätverket väldigt viktigt, säger han.


En anledning till rekordåret är att Scania lyckats nå fler åkerier som vanligtvis kör andra märken.
– Vi har arbetat aktivt med demofordon som åkerierna har kunnat testa i sina egna verksamheter, och på så sätt övertygat många om fördelarna med den nya generationen Scania, säger Niklas Engholm, försäljningsdirektör för lastbilar på Scania Sverige.

Övergången till mer hållbara transporter fortsätter. Under 2019 bestod cirka 30 procent av Scania Sveriges lastbilsförsäljning av fordon för förnybara drivmedel. Då är inte drivmedlet HVO inräknat, som numera kan användas för alla fordon med dieselmotorer.

Niklas Engholm igen.
– Med marknadens bredaste motorutbud även för förnybara drivmedel har vi hjälpt åkerier att finna lösningar som passar deras förutsättningar och behov. Våra kunders kunder ställer tuffa miljökrav, och vill ha lösningar som fungerar här och nu, säger han.


Denna trend beror dels på en ökad medveten om klimatfrågor, inte minst hos dagligvaruhandeln, samtidigt som kraven på miljözoner i städerna blir tydligare.
– Viljan att sänka koldioxidutsläpp ökar på bred front, städerna växer och inte minst urbaniseringen stärker efterfrågan på tysta och miljöanpassade leveranser, säger Niklas Engholm.

På servicesidan sker en effektivisering med uppkopplade fordon, vilket innebär att serviceanläggningarna fjärravläser hur fordonen mår och kallar in dem när det behövs, varken mer eller mindre.
-Det gör att vi kan förhindra onödiga stopp på vägarna, bli mer proaktiva, samtidigt som vi kan planera servicetillfällena på ett bättre och mer effektivt sätt, säger han vidare.

Niklas Engholm ser framemot ett spännande 2020.
-Vi har ett bra helhetserbjudande för kunderna, med prisbelönta fordon samt bra service och med tjänster som underlättar vardagen. Det kommer även flera nyheter i år. Och när man tittar på orderingången i slutet av 2019, ser jag ännu ingen nedgång, avrundar Niklas Engholm.


Om artikeln

Publicerad: 2020-01-14 09:37
Kategori: Nyheter
Taggar: Förnybara bränslen New Generation Rekordår Scania Scania Sverige AB