Myndighetssamarbete mot brott i arbetslivet ger resultat

Myndigheternas insatser mot brott i arbetslivet slog rekord förra året. Närmare 2 000 företag kontrollerades, främst inom byggsektorn, skönhetsindustrin och restaurangbranschen. Under 2020 fortsätter myndigheternas kontroller inom bygg- och transportsektorn och i städbranschen och andra särskilt prioriterade riskmiljöer.
Pia Bergman, expert på ekonomisk brottslighet på Skatteverket, är en stark profil. Foto: Jeanette Andersson
Pia Bergman, expert på ekonomisk brottslighet på Skatteverket, är en stark profil. Foto: Jeanette Andersson

Drygt ett av tio kontrollerade företag tvingades att stänga hela eller delar av sin verksamhet på grund av de brister som hittats. Över 10 miljoner kronor i sanktionsavgifter har utfärdats, enligt en ny lägesrapport om myndighetssamarbetet mot regelöverträdelser och annan brottslighet i arbetslivet.

Arne Alfredsson tf. chef för avdelningen för myndighetsgemensamma kontroller på Arbetsmiljöverket.
– Arbetet mot brott i arbetslivet och välfärden är oerhört viktigt. Våra kontroller visar hur brott mot exempelvis skatt- och bidragsregler är nära kopplat till regelöverträdelser i arbetsmiljön, till utnyttjande av människor. Vårt samarbete är en viktig förutsättning för att sätta stopp för företag som på ett eller annat sätt bryter mot lagen, säger han.

Kampen mot oseriösa arbetsgivare har intensifierats under de senaste åren. Sedan ett par år tillbaka genomför Arbetsmiljöverket tillsammans med andra myndigheter, som Skatteverket och polisen, oannonserade kontroller mot företag som medvetet och ibland systematiskt bryter mot olika regelverk. 2017 var antalet kontroller 161, 2018 steg siffran till 1 130 och i fjol genomfördes närmare 2 000 kontroller.

Under 2019 genomfördes tre större nationella kontrollinsatser med fokus på skönhetssalonger, byggarbetsplatser och restauranger. Listan över regelöverträdelser som myndigheterna stött på är lång och nedslående. Det är svartjobb, illegal arbetskraft, omänskliga arbetstider, skenanställningar, människohandel, undermåliga boendeförhållanden, riskfyllda arbetsmiljöer, farliga och oskyddade arbetsmaskiner, bristande säkerhetsutrustning och bidragsbrott.

Kontrollerna är komplexa och resurskrävande och det finns utmaningar i myndigheternas samarbete. Johan Winberg är poliskommissarie på Polismyndigheten.
– Vi möter ofta utländska arbetstagare vars förhållanden kraftigt skiljer sig från deras svenska kollegors. Det gäller allt från arbetsförhållanden, risker i arbetsmiljön till beroendeförhållandet till arbetsgivare och rätten att få arbeta i landet. Det är en komplex problematik som är resurskrävande, säger han.

Myndigheternas resurser och behov av prioriteringar är en utmaning för deltagandet i arbetsplatskontrollerna. En annan utmaning i myndigheternas samarbete är sekretessreglerna.

Pia Bergman, expert på ekonomisk brottslighet på Skatteverket, avrundar.
– Regelöverträdelser och annan brottslighet mot välfärdssystemet möjliggörs då information som en myndighet har inte får överföras till en annan på grund av sekretesshinder. Det leder till att företag som lever upp till lagens krav slås ut och välfärden urholkas då pengar hamnar i kriminellas fickor, säger hon.

Om artikeln

Publicerad: 2020-01-30 10:23
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbetsmiljöverket Företagskontroll Pia Bergman Polismyndigheten Skatteverket