Foto: Swanline och Ahola Transport

Ahola Transport expanderar sin verksamhet till tempererade transporter

Oyj Ahola Transport Abp har den 17 januari 2020, tecknat ett avtal om förvärv av affärsverksamhet med Swanline Oü. Affären omfattar Swanlines tempererade transportverksamhet, personal och utrustning. Förvärvet stärker Ahola Transports position inom nuvarande marknadsområden genom att utöka tjänsteutbudet.

Efter avyttringen omstruktureras Swanline och kommer i högre grad att fokusera på sina övriga strategiska affärssegment.

Transportbranschen blir ständigt mer dynamisk och Ahola Transport vill svara på denna utveckling genom ytterligare satsningar på operativ styrning, digitalisering, effektivare kapacitetsanvändning samt nya tjänster med målet att utveckla verksamheten för att bli ännu miljövänligare samt effektivare svara mot kundernas behov.


Hans Ahola, vd för Ahola Transport.
– Vi är nöjda med detta arrangemang som innebär att vi kan erbjuda våra kunder ett utökat tjänsteutbud. Vi tror även att vår långa erfarenhet samt omfattande utvecklingsarbete inom våra befintliga affärssegment kommer till nytta för kunder vars produkter förutsätter tempererade transporter, säger han.

Swanlines vd Joonas Seppälä ser också förvärvet som en bra lösning.
– I och med detta arrangemang kommer vi att kunna fokusera på att ytterligare utveckla våra övriga segment i enlighet med vår strategi, medan den avyttrade verksamheten fortsätter att utvecklas i kunniga händer, säger han.

Parterna har kommit överens om att inte avslöja köpesumman.


Om artikeln

Publicerad: 2020-01-20 15:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Ahola Transport Swanline Tempererade Transporter