E6 norrut breddas

Nu har breddning av E6 i riktning mot Oslo mellan Tingstadsmotet och Backadalsmotet inletts. Under tiden påverkas trafiken.

Arbetet med breddningen syftar till att göra om det befintliga busskörfältet på den aktuella sträckan till vanligt körfält, samtidigt som ett nytt busskörfält byggs.

Det kommer att vara fyra körfält när det är klart. Ett körfält för bussar och tre körfält för övrig trafik.

Arbetet kommer att pågå till april 2020 och under tiden stängs det befintliga busskörfältet på den aktuella sträckan. Det innebär att all trafik, såväl bussar som övriga fordon, får samsas i två körfält mellan Tingstadsmotet och Backadalsmotet.

Breddningen innebär att den befintliga gång- och cykelbanan som går längs med E6, kommer att flyttas i sidled. Detta arbete sker parallellt med övrigt arbete och enligt projektet kommer förbindelsen för gående och cyklister att hela tiden hållas öppen även om den alltså successivt kommer att flyttas.

Orsaken till att E6 breddas på ovan nämnda sätt, är att Marieholmstunneln kommer att ansluta till E6 i höjd med den aktuella sträckan.


Om artikeln

Publicerad: 2019-12-10 08:57
Kategori:
Taggar: E6 Fyrfiligt Göteborg Tingstadsmotet