Ordinarie veckovila i hytten slutade med rejäla böter – i Danmark

Danska Tungvognscenter Nord kontrollerade i söndags fem ekipage på en rastplats intill den Nordjyske motorvägen. Förarna i tre av ekipagen fick dryga böter, bland annat för brott mot kör- och vilotidsbestämmelserna.

Redan den förste chauffören som kontrollerades visade sig ha brutit mot bestämmelserna.
– Den första lastbilen var från Bulgarien och under kontrollen kunde vi konstatera att lastbilen hade kört runt i Danmark utan att ha betalat avgift för att köra på motorvägarna, förklarar poliskommissarie Claus Kjær-Pedersen och tillägger att chauffören inte heller hade något yrkeskompetensbevis.

Kjær-Pedersen berättar vidare att föraren som kontrollerades dessutom höll sin ordinarie veckovila om 45 timmar i lastbilshytten, något som inte är tillåtet.

Den samlade bötessumman landade på 37 000 danska kronor (drygt 55 000 svenska). Eftersom det rörde sig om ett utländskt ekipage och tillika chaufför, klampades ekipaget tills pengarna betalades.

[pro_ad_display_adzone id=”212″]


Vid sidan om den bulgariske
 lastbilen stod två polskregistrerade ekipage. Det visade sig att även dessa förare bröt mot samma regler.
– I den ena bilen fanns två filippinska chaufförer som var i färd med att laga mat. Vi kunde konstatera att även dessa höll sin 45-timmarsvila. De fick sammanlagt 30 000 danska kronor i böter (cirka 45 000 svenska), berättar Claus Kjær-Pedersen.

En dansk speditör gick i borgen för de filippinska förarna vilket gjorde att deras fordon inte behövde låsas fast.

I den andra polskregistrerade lastbilen befann sig två polska förare. Även i det här fallet rörde det sig om ordinarie veckovila – och bötesblocket åkte fram på nytt. Ytterligare totalt 30 000 danska kronor – som betalades på plats med kreditkort.

Claus Kjær-Pedersen ser dock det positiva i söndagens kontroller.
– Det var ju trots allt två förare vi kontrollerade som hade koll på läget.

[pro_ad_display_adzone id=”212″]

Om artikeln

Publicerad: 2019-11-21 16:59
Kategori: Nyheter
Taggar: Danmark Politiet Tungvognscenter Nord