Inget beslut om mobilitetspaketet inatt

Under natten till idag har det i Bryssel hållits trilogsamtal om mobilitetspaketets innehåll. Delar av innehållet har delat EU:s medlemsstater i två läger, öst och väst, och motsättningarna visade sig vara så stora att man under natten inte kunde nå fram till en uppgörelse. Samtalen kommer att återupptas senare i år.

Inatt hölls de för EU:s mobilitetspaket så avgörande trilogsamtalen som efter mer än tio års arbete ska leda fram till att nya regler för ordning och reda på Europas vägar ska komma på plats. Johan Danielsson (s) har varit med i samtalen. Danielsson tog över som skuggrapportör efter Jens Nilssons (s) oväntade bortgång.

Johan Danielsson har i sitt arbete ur ett svenskt perspektiv drivit på att det ska vara svenska löner och kollektivavtal för alla som kör inrikestransporter i Sverige och att inga undantag ska göras för kombitransporter.

För ökad kontroll av regelefterlevnad ska alla fordon vara utrustade med GPS och kör- och vilotiderna ska vara rimliga. Dessutom ska alla lastbilar i yrkesmässig trafik, även de lätta lastbilarna, omfattas av reglerna.

Det har som sagt stormat rejält runt mobilitetspaketets innehåll inför trilogsamtalen och den punkt som pekas ut som starkt bidragande till splittringen mellan öst och väst, är att fordon efter avslutade cabotagetransporter ska återvända till företagets etableringsland. Detta är något som framför allt östeuropeiska medlemsstater motsätter sig.

Motståndet från EU:s medlemsstater i östra Europa är massivt. Bland annat har transportministrarna i Bulgarien, Ungern, Lettland, Litauen, Polen och Rumänien, gjort ett gemensamt uttalande i vilket de hävdar att ett krav på att fordon ska återvända till etableringslandet skulle innebära mer utsläpp från tommilskörning samt att skärpta bestämmelser för var en förare får ta sina vilotider, inskränker förarnas fria val. De menar även att, om mobilitetspaketet antas i den ursprungliga formen, det skulle försämra konkurrensvillkoren samt orsaka förlust av arbetstillfällen. Det skulle försämra ekonomin i flera sektorer i deras länder, hävdar de.

Johan Danielsson säger i ett pressmeddelande att han är besviken även om vissa framgångar gjordes.

Nu inväntar vi mer detaljer från nattens samtal och vad det var som förhindrade en uppgörelse. Var det kravet på fordonets återvändande till etableringslandet? Var det skärpningen av var föraren får ta sina vilor? Eller var det kanske något helt annat?

Ytterligare en förhandling planeras i december med förhoppning om att nå ett slutgiltigt resultat.[pro_ad_display_adzone id=”212″]

Om artikeln

Publicerad: 2019-11-26 08:22
Kategori: Nyheter
Taggar: Bryssel EU; Mobilitetspaketet Trilogsamtal