Lasse Holm, TYA

TYA om bristerna på kommunernas vuxenutbildningar för blivande lastbilsförare: ”Utvecklingen besvärande”

Skolverkets kontroller av den kommunala vuxenutbildningen till lastbilsförare visade stora brister och ledde till att 240 kommuner ska återbetala 10,5 miljoner kronor. Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, TYA, tycker utvecklingen är allvarlig.

Skolverket slog bland annat ner på att eleverna inte fått tillräckligt med praktik, APL. Kan elever ha blivit godkända trots för lite, alternativt, ingen praktik, frågar vi Lasse Holm, projektledare på Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, TYA.
– Vi antar att många har fått för lite tid och det är möjligt att det finns deltagare som inte fått någon APL alls. Det är Skolverket som genomfört kontrollerna så det är de som kan svara på frågan, säger han.

Skolorna och andra platser där utbildningen sker, måste inte ha kontakt med TYA. Är det främst bland dem som inte har kontakt med er, vi ser bristerna?
– TYA, tillsammans med våra ägare, vill samarbeta och samverka med alla skolor och utbildare. Stödet kan se olika ut på olika skolor. Vi jobbar naturligtvis med att ständigt förbättra vårt erbjudande, säger Lasse Holm.

Hur ser det ut på skolor där ni redan har en naturligt kontakt genom exempelvis gymnasieutbildningarna?
– Vi tror att vi är uppskattade av många skolor. Vi har väldigt stor närvaro på utbildningarna. När en gymnasieutbildning får en ny rektor står vi bokstavligen på skoltrappan och hälsar välkommen med frågan – vi är från transportbranschen hur kan vi hjälpa och stödja dig, säger Holm.

Lasse Holm berättar att det är svårare att ha koll på Yrkesvux, inte minst för att många sådana platser har uppstått på kort tid. Berätta mer om varför det är svårare.
– Vi föredrar att yrkesvuxutbildningarna bedrivs på gymnasieskolornas transportutbildningar. Vanligtvis är utbildningskvaliteten god på dessa utbildningar. Vi tycker naturligtvis att det är bra att antalet platser växer, men kvaliteten måste följa med, säger han.

Nu intensifierar ni ert arbete, inte minst med att visa att ni finns och vad ni kan bidra med. Vilka av era verktyg menar du är de viktigaste att de Yrkesvux som idag inte har kontakt med er, behöver få kännedom och tillgång till?
– Bra åkerier, välutbildade handledare och förutsättningar för god dokumentation, säger HOLM.

Vi får emellanåt höra från åkare som avstår från ett erbjuda praktikplatser, att en del elever, unga som äldre, som ska ut på praktik, bland annat upplevs som inte redo, inte tillräckligt motiverade och/eller kör för dåligt. I flera fall nämns bristande språkkunskaper som en annan bidragande orsak
– Vanligtvis uppstår inte sådana problem där man har god samverkan med branschen, avrundar Lasse Holm, TYA.

Om artikeln

Publicerad: 2019-10-29 09:54
Kategori: Nyheter
Taggar: APL Skolverket TYA Yrkesvux