Negativ påverkan för europeisk lastbilsproduktion och eftermarknad

Internationella analysföretaget Rementum Research, ser ny data bekräfta indikation om recession för den Europeiska vägfraktsmarknaden med negativ påverkan för Europeisk lastbilsproduktion och eftermarknad.

Rementum Research är Europas ledande analys- och rådgivningsföretag gällande tunga fordon och vägtransporter. De har de senaste veckorna publicerat flera rapporter som visar en påtaglig avmattning för den europeiska vägtransportmarknaden.

Rementums chefsekonom Carl Holmquist.
– Vi tror det är särskilt viktigt att tillhandahålla omfattande data- och analysstöd för vara kunder i tider när marknadsoron ökar, säger han.
Man ser en ökad turbulens för den tunga fordonsmarknaden i Europa.

Den senaste månaden har Rementum publicerat tre rapporter och ett flertal datamängder som tydligt visar ökad turbulens för Europamarknaden. I företagets “Highway Intelligence”-rapport noterade analytikerna att mängden brus kring den publikt tillgängliga datan för fordon och transporter har varit ovanligt hög under årets första sex månader.


Holmquist igen.

– En preliminär nedgång om 25 procent för lastbilsregistreringarna i juli och augusti skall naturligtvis ses i skenet av de kända extraordinära faktorerna under det andra kvartalet, men när vi närmare analyserar den allra senaste datan för godsvolymer på väg runt om i Europa blir det allt mer tydligt att vi närmar oss, eller till och med befinner oss i, en recession för vägtransportarbetet, säger han.

Den nya datan för order till lastbilstillverkarna och lönsamhet för åkerier bekräftar den bild som framkommer i Rementums senaste rapporter om lastbilsproduktionen och finansiella trender inom vägtransportmarknaden i Europa.

Ingen snar återhämtning skymtar och data för trailerförsäljning till och med augusti, pekar också nedåt.
– Det finns för närvarande ett flertal faktorer i spel med relativt stark negativ inverkan på fraktkonjunkturen och vi förväntar oss inte någon omedelbar förbättring i den nya rapport om trailerförsäljning i Europa som vi publicerar nästa vecka”, avslutar Carl Holmquist.

Om artikeln

Publicerad: 2019-09-06 10:46
Kategori: Nyheter
Taggar: Fordonsmarknaden Lastbilsproduktion recession Rementum Vägtransport