Transportstyrelsen kritisk till ny transporttjänst

Vajbi ska bli Sveriges första ”säker transport”-tjänst

På transporttjänsten Vajbis hemsida presenterar man sig som Sveriges första ”säker transporttjänst” med enbart kvinnliga chaufförer som transporterar endast kvinnor och barn samt män i kvinnors sällskap. Upplägget har emellertid väckt många frågor om trafiktillstånd och taxilegitimation. Frågor som behöver svar.

På Facebook har vågorna gått höga när Vajbi presenterar sig. Vi kontaktar en person på Vajbi som på grund av hot vill vara anonym tills lanseringen äger rum i höst då allt blir offentligt.
– Grundtanken med Vajbi är att vara en ekonomisk förening som erbjuder medlemmar en säker transport, säger de. Vi har insyn i ett antal olika ekonomiska föreningar för limousinverksamhet och då föddes tanken om att erbjuda samma fast med privatbil. Alltså medlemmar som skjutsar medlemmar.

Limousinverksamheter säger Vajbi har granskats av både Skatteverket, Transportstyrelsen samt Polisen och koncepten har inte stoppats. Vajbi såg då möjligheten att göra samma fast inom säker transport.

Skillnaden mellan Vajbi och Uberpop förklarar de med att de ska vara en ekonomisk förening som inte får lyfta vinst och enbart erbjuda medlemmarna en service av och för medlemmar.
– Vi står i startgroparna och har ännu inte registrerat föreningen hos Bolagsverket, säger de. Vi är i långa förhandlingar med både investerare samt bolag vi ska samarbeta med för att kunna förverkliga Vajbi.

De startade sin Facebooksida för cirka en månad sedan enbart i syftet att få in intresset från potentiella förare. Det finns heller inget tak för hur många medlemmar föreningen ska ta in.

Vilka myndigheter säger ni har godkänt konceptet?
– De myndigheter som granskat vårt koncept är en expert inom ekonomiska föreningar hos Bolagsverket, samma hos Skatteverket. Vi är även i kontakt med Transportstyrelsen just nu, säger de.

Kraven för att få köra är att man har haft ett körkort utfärdat i Sverige i tre år och tala svenska på konversationsnivå.
– Det är inte ett 100-procentigt krav eftersom även engelska fungerar bra, säger de. Det finns många med olika bakgrunder i Sverige och alla chaufförer kommer att ha en egen profil där man ser bland annat namn, ålder, foto på chauffören och språk.

Starten sker till hösten och några aktier kommer inte att finnas.
– På hemsidan står det om ett tidigare upplägg vi hade med tanke på aktiebolag, men det är inte längre aktuellt, säger de och ska ta bort den informationen.
De inväntar nu svar från bland annat Transportstyrelsen och när de kommit, vet de vilken väg de kommer att ta.

Informationen på Vajbis hemsida skickar vi till Transportstyrelsen och får följande reaktion av Markus Edsbagge.
– Tidigare rättsfall har visat att en sluten förening som har fler än 50 medlemmar har varit nog för att det ska vara tillståndspliktigt, säger han. Taxiresan behöver alltså ske i en taxi av en person som innehar taxilegitimation och övriga krav enligt taxitrafiklagen måste vara uppfyllda.

I detta fallet annonseras taxiresor helt öppet, vilket Edsbagge tolkar som att ställa resor till allmänhetens förfogande.
– Den som då kör resor enligt denna modell riskerar därför att begå brottet olaga taxitrafik, vilket är straffbart med böter alternativt fängelse i upp till ett år, säger han.

Markus Edsbagge hänvisar till Taxitrafiklagen 3§ som säger att med taxitrafik avses trafik som bedrivs yrkesmässigt med personbil eller lätt lastbil och som innebär att fordon och förare mot betalning ställs till allmänhetens förfogande för transport av personer.
– Olaga taxitrafik 1 § säger att den som uppsåtligen bedriver taxitrafik enligt denna lag utan tillstånd döms för olaga taxitrafik till böter eller fängelse i högst ett år, avrundar han.

Om artikeln

Publicerad: 2019-07-30 16:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Ekonomisk Förening Olaglig Taxiverksamhet Polise Skatteverket Transportstyrelsen UberPOP Vajbi