Foto: Tommy Holl, arkivbild Foto: Tommy Holl, arkivbild

Körskolelärare kritiserar slakterimanifestationen

Skåne Pig Save genomförde i samarbete med Save Movement Sverige en veckolång manifestation utanför HKScans slakteri i Kristianstad. Till skillnad mot förra gången slakteriet hade aktivister utanför, beskrevs manifestationen i ett pressmeddelande som fredlig och att den inte störde. Detta håller inte alla med om.

Under vecka vecka 29 genomfördes manifestationen och i vår artikel om detta, intervjuade vi en av talespersonerna, Liza Blomfagra, som noga underströk skillnaden mellan protest och manifestation.

Under den aktuella manifestationen hindrade inte lastbilarna från att komma in på området och de riktade sig inte mot slakteriet heller.
– Manifestationen handlar om att sprida ett empatiskt budskap, att informera folk och att lyfta djuren som individer, sade Liza.
Fordonen stoppades endast genom att de tryckte på knappen till det bevakade övergångsstället så att det slog om till rött. När fordonen stod stilla, kunde de gå fram till djuren, ta foto samt ge djuren kärlek.

En som inte alls håller med om att manifestationen inte störde utan till och med orsakade potentiellt trafikfarliga situationer och inte minst stor irritation, är en trafiklärare på en av körskolorna i Kristianstad som utbildar både på lätta och tunga behörigheter. Trafikläraren är själv djurägare och väljer att vara anonym för att inte riskera repressalier.

Förvisso var det mycket lugnare nu än då Tomma Burar protesterade på samma plats 2017, men det skapar potentiellt farliga situationer. Under den aktuella manifestationsveckan körde trafikläraren förbi med elever i både personbilar och lastbilar flera gånger varje dag.

[pro_ad_display_adzone id=”212″]

Aktivisterna stod och tryckte konstant på knappen vid övergångsstället så att det blev rött, säger trafikläraren.
– De ville väl att folk skulle stanna och läsa plakaten, men de gav sig även ut på körbanan för att komma nära djuren. Mina elever och även andra körskolors kunder betalar för sin tid i bilen så de drabbas av detta tryckande.

Liza Blomfagra berättade i intervjun att lastbilar bland annat kört i fel körfält och gjort olagliga svängar.
– Det är två körfält där och en del djurbilar använde det yttre körfältet för att slippa kontakt med aktivisterna, säger trafikläraren. En av mina elever fick också bromsa när en av aktivisterna sprang ut i vägen för att komma över till det andra körfältet där djurbilen stod.

Några olagliga svängar har i alla fall inte vår trafiklärare sett.
– Jag kan förstå förarna att de försöker undvika att ”fastna” vid signalen. Aktivisterna borde istället lägga sin tid på de länder där problemen med djurhållning och slakt är verkligt stora, avrundar trafikläraren i Kristianstad.

Liza Blomfagra bemöter kritiken och säger att de endast tryckte på knappen när det kom en lastbil.
– Flera gånger av dessa var det redan rött och då påverkar inte vårt tryckande signalen som har automatisk växling utöver signal vid tryckande, säger hon.

Några trafikfarliga situationer med folk som sprang över det högra körfältet såg hon inte när hon stod där och undrar när incidenten med inbromsningen trafikläraren berättar om, skedde.
– Det var helt förbjudet att beträda vägen annars och vi har mycket filmmaterial som visar hur vi agerade, avrundar Liza Blomfagra.

[pro_ad_display_adzone id=”212″]

Om artikeln

Publicerad: 2019-07-23 10:14
Kategori: Nyheter
Taggar: Aktivister Djurtransport Körskola Save Movement Sverige Scan Skåne Pig Save Slakterimanifestation