Riksdagsbeslut om hårdare sanktioner mot otillåtna avfallstransporter

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag till ändringar i miljöbalken om otillåtna avfallstransporter. Riksdagen konstaterar att den illegala avfallsexporten påverkar miljön och människors hälsa eftersom de mottagande länderna ofta saknar kapacitet att ta hand om avfallet på ett säkert sätt.

Den främsta drivkraften bakom illegala avfallstransporter är stora förtjänster i kombination med låg upptäcktsrisk och låga straff. Det har visat sig vara svårt att tillämpa det nuvarande regelverket, och straffbestämmelserna bör därför ändras så att de går att tillämpa på ett mer ändamålsenligt och effektivt vis, skriver riksdagen i ett pressmeddelande.

Lagförslaget innebär bland annat att det för brottet otillåten avfallstransport inte längre ska krävas att en export har skett.

Straffansvaret ska omfatta den som med uppsåt eller av oaktsamhet anordnar eller genomför en transport av avfall som är avsedd att gå från EU till ett land eller territorium utanför EU.

Förslaget innebär också att brottet ska anses vara fullbordat på ett tidigare stadium än idag.

Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2019.

Wabco

Om artikeln

Publicerad: 2019-06-13 09:13
Kategori: Nyheter
Taggar: Avfallstransporter Kriminalitet Miljö Riksdagen Riksdagsbeslut