Tomas Andersson Dahlén och Susanna Dahlén Foto: Michael Heland

Åkaren i Sverige AB och Mina’s Åkeri: ”Vi anser att juristen har agerat oprofessionellt”

”Inget arvode har hittills betalats tillbaka”

I augusti 2018 skadas en chaufför på Tomas Andersson Dahléns åkeri Mina's Åkeri allvarligt i samband med en lossning på Byggmax i Falköping. En tvist uppstår mellan olika parter om vem som ska ha och vem som ska betala ersättningar. Åkaren i Sverige AB hade på sin hemsida en jurist som de rekommenderade.

Juristen är Maria G Virtanen som vid tillfället drev företaget MGW Consulting. Hon åtog sig uppdraget att föra åkeriets talan gentemot Byggmax. Ett par månader senare uppstod ytterligare en tvist mellan åkeriet och en annan av deras chaufförer. Även det ärendet åtog sig Virtanen att driva.

I december betalade Tomas ett förskott om 10 000 kronor på Virtanens arvode. Han säger att det sedan blev allt svårare för honom att få kontakt med henne. Han fick i alla fall veta att hon skickat in Byggmax ärende till Tingsrätten, men att de inte fått något ärendenummer än.
– När jag själv ringde till Tingsrätten, kunde de inte finna vare sig ärendet eller inbetalningen, säger han.
När han konfronterade henne fick han ingen förklaring, men ombads skicka ytterligare 3 500 kronor så att hon kunde göra en ny inbetalning till Tingsrätten. Detta skedde den 12 april, men något ärendenummer kommer inte.

Tomas berättar att det andra ärendet hon drev, skulle hanteras innan det gick till Tingsrätten. Det skulle åstadkommas en uppgörelse.
– Plötsligt får jag beskedet, men inte av henne, att det hamnar i Tingsrätten och nu kan det handla om långt större summor än initialt, säger han och tillägger att det då blivit nära nog omöjligt att få kontakt med Virtanen.
Tomas säger att hon senare förnekade att ha åtagit sig detta ärende då ingen fullmakt skrevs, men i sms-konversationen skriver hon att hon åtar sig uppdraget.

Tomas tappade förtroendet för Virtanen och ville byta jurist. Åkaren i Sverige försökte förmå henne att fullgöra sina uppdrag, men måste sedan koppla ihop Tomas med en annan jurist.
– Fredagen den 26 april meddelade jag Virtanen detta, säger Tomas.
Konversationen sker skriftligt och vi läser att Virtanen skriver att hon ska skicka över arbetet hon gjort i ärendet och på måndagen ska hon återbetala hela arvodet.

Vare sig pengar eller material kom och måndagen den 28 april, avregistrerade Virtanen företaget Hon meddelade skriftligen att vare sig Tomas eller någon annan i hans nätverk, fick kontakta henne igen.
– Jag har redan förlorat stora summor i Byggmaxfallet, riskerar kännbara summor i det andra ärendet samt att jag fått börja om från noll i kostnader med den nya juristen då inget material kommit från henne.
Han menar att Åkaren i Sverige bär ett visst ansvar då de rekommenderat henne och han vill att de ska ta en del av kostnaderna.

När vi undersöker Virtanen närmare, får vi den 27 juni 2019 veta att hon hos Kronofogdemyndigheten har förfallna skulder på ett sexsiffrigt belopp samt flertalet fordringsansökningar. Skulder som börjat komma inredan då hon kom till Åkaren i Sverige AB. Mina’s Åkeri har en registrerad fordran på 13 500 kronor från i maj.

Vilket ansvar anser Åkaren i Sverige de har? Gjorde de en bakgrundskontroll av Virtanen? De säger att de inte kände till hennes ekonomiska situation.
– Vi letade efter en bra jurist på konsultnivå och genom Linkedins ”salibachallenge”, fick vi kontakt med Virtanen som efter ett möte erbjöds uppdrag som fristående konsult åt Åkaren i Sverige, säger de.
Bakgrundskontrollen gjordes genom hennes CV som var imponerande med bland annat ett konsultuppdrag som tillförordnad socialchef i en närliggande kommun.

Även Åkaren i Sverige får sedan problem med en tvåvägskommunikation med henne.
– När ärendena hon tagit på sig dessutom avstannade helt, avbröt vi samarbetet och vi länkade åkeriet till en annan jurist, säger de. Vi anser att hon har agerat oprofessionellt och helt emot vår policy för fristående konsulter som vi har som förmånserbjudande i Åkaren för Sverige.

Hur ställer ni er till att åkeriet anser ni ska ta de extrakostnader man menar att Virtanen orsakat?
– Vi har en god relation med åkeriet och arbetar tillsammans med den ekonomiska biten eftersom det var en av våra medarbetare som rekommenderade juristen. Numera är åkeriet anslutet till Åkaren i Sverige och inom kort ska vi besluta om hur ersättningsdelen kommer att se ut.
Åkeriet var då problemen uppstod inte anslutet till Åkaren i Sverige AB, tillägger de.

Efter det inträffade kommer de att lägga ytterligare energi på att säkerställa god kvalitet på de förmåner de erbjuder.
– Vi har ingen insyn i det specifika ärendet då det är en sak mellan åkeriet och juristen och även fritt för åkerierna att använda sig av de förmåner vi erbjuder, men vi följer utvecklingen tillsammans med åkeriet, avrundar Åkaren i Sverige.

Maria G Virtanen har skriftligen till Tomas, i samband med avslutet, meddelat att vare sig han eller någon i hans nätverk får ta kontakt med henne. Då vi här nämner henne vid namn, har vi ändå sökt henne på via de kontaktuppgifter vi har sedan tidigare kontakter med henne, men inte fått respons.

Om artikeln

Publicerad: 2019-06-28 16:45
Kategori: Nyheter
Taggar: Åkaren i Sverige Byggmax Jurist Maria G Virtanen Mina\'s Åkeri Tingsrätt WGM Consulting