Skattebortfall och ökad trängsel när vägtrafiken elektrifieras

I en ny policy brief för tankesmedjan Fores går professor Maria Börjesson igenom forskningen om avgifter och skatter för person- och godstransport. Sammanställningen visar att avgifterna för olika transportslag skiljer sig mycket åt utan tydliga skäl, och att det kan finnas anledning att tydliggöra vilka principer som styr dem.

– Det skulle kunna finnas fördelningsskäl för de olika skatterna, till exempel att stödja glesbygden. Men det är svårt att se ett sådant mönster för närvarande. När det gäller vägtrafiken är skillnaden i andra riktningen: Samhällskostnaderna är större i städerna, på grund av buller, utsläpp och trängsel, men skatten tas huvudsakligen ut på bränslet, lika för alla, säger Maria Börjesson.

Sedan 1990-talet är grundprincipen i Sverige att skatter och avgifter ska göra att brukarna betalar den samhällsekonomiska marginalkostnaden i trafiken, det vill säga kostnaden för slitage, trängsel, buller, miljöeffekter och liknande.

Men enligt beräkningar från Statens väg- och transportforskningsinstitut betalar järnvägsresandet, godstransporter oavsett transportslag samt flygresor utanför EU mindre än sina marginalkostnader. Det är bara resenärerna med personbil eller flyg inom EU som betalar sina externa kostnader.
– Brukarfinansiering av vägar, flygplatser, järnvägar och så vidare kan vara ett bra instrument för finansiering. Om nya investeringar ska finansieras helt eller delvis med brukaravgifter ökar chansen att det är projekt som verkligen efterfrågas som blir av. Då minskar risken att skattebetalarna måste finansiera prestigeprojekt som användarna inte är beredda att betala för, fortsätter Maria Börjesson.


Även om det finns ett stort
utrymme för ökade avgifter från nästan alla trafikslag, finns det en övre gräns för hur stora avgifter som är effektiva att ta ut.
– Om avgifterna är för höga underutnyttjas den infrastruktur som har byggts. Det får vägas mot effektivitetsförlusterna av de skatter man annars måste använda för finansieringen, säger Maria Börjesson.

Vägtrafiken står för 93 procent av de offentliga intäkterna från transportsektorn. I och med elektrifiering av vägtrafiken kommer en mycket stor del av de intäkterna att försvinna.
– Förutom det stora skattebortfallet, så kan det leda till ökad trängsel, eftersom elbilar är billiga i drift. Det är ett starkt argument för en differentierad beskattning beroende på trängsel. Men det kan vara svårt att få väljare och politiker i städerna att gå med på det, avslutar Maria Börjesson.

Maria Börjessons policy brief presenteras på ett seminarium på Fores idag den 24 maj klockan 12-13. Det går att ladda ner breifen och se seminariet i efterhand på Fores hemsida.

Om artikeln

Publicerad: 2019-05-24 08:31
Kategori: Nyheter
Taggar: Fordonsskatter Fores Miljö Trängsel Vägavgifter