Liberalernas EU-kandidat Karin Karlsbo:

”Positiva till längre och tyngre lastbilar i internationell trafik”

Söndagen den 26 maj är det val till Europaparlamentet, EU-val, i Sverige. I valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i parlamentet de kommande fem åren. Vi har kontaktat samtliga riksdagspartier i Sverige för att ta reda på vem som kommer att ”fronta” partiet i EU, i de frågor som rör vägtransportbranschen. I vår artikelserie ”EU-valet 2019” presenterar vi kandidaterna. I den här artikeln träffar du Karin Karlsbo (L).

Näst sist ut i vår artikelserie ”EU-valet 2019”, där vi presenterar EU-kandiderande politiker, är Liberalerna. De vill för transportbranschen lyfta fram Karin Karlsbro. En verklig vän av EU, som vill se längre och tyngre lastbilar i internationell trafik och att vägtransporterna så fort som möjligt blir fossilfria.

Karin Karlsbro är 48 år, gift och har tre döttrar som hon bor med i Stockholm.
– Idag arbetar jag som hållbarhetschef och är utbildad jurist, säger hon till Proffs.

Utvecklingen av transportfrågorna följer hon utifrån ett allmänt intresse.

Hur länge har du varit politiskt aktiv på nationell och/eller EU-nivå?
– Jag har en bakgrund som ordförande i Liberala ungdomsförbundet och har tidigare arbetat bland annat på regeringskansliet, säger hon.

Sedan slutet av 1980-talet har hon varit kommunalpolitiskt aktiv och är 1 vice ordförande Stockholms länsförbund.

Karin Karlsbro ser som sina bästa egenskaper som politiker att hon är otålig och vill se konkreta resultat. Samtidigt kan otåligheten ibland vara hennes sämre sida.

Hur ser du på vägtransportbranschen ur ett svenskt perspektiv?
– Transporter är viktigt för Sveriges tillväxt, utveckling och den fria rörligheten inom EU, säger hon. Det är viktigt att de regler som finns för exempelvis cabotage och kör- och vilotider respekteras. Och polisen måste ges möjlighet att följa upp så att dessa regler efterlevs.

Hon vill att vägtransporterna inom EU så snart som möjligt ska vara helt fossilfria. En ökad användning av längre och tyngre lastbilar kan minska bränsleförbrukningen och bidra till mindre klimatpåverkan inom transportsektorn.
– Liberalerna är positiva till reformerade EU-regler som tillåter längre och tyngre lastbilar i internationell trafik, säger hon.

När vi ber henne nämna tre saker som hon tänker driva om hon blir invald i parlamentet, talar hon först om att hon är en varm EU-vän som är mycket positiv till EU.
– Den inre marknaden med över en halv miljard människor är själva motorn för jobb, tillväxt och välfärd i Sverige, säger hon. Jag representerar Liberalerna, ett parti som vill att EU fördjupar samarbetet kring de stora utmaningar vi står inför när det gäller brottslighet och terrorism, klimatfrågor och Europas säkerhet. Jag är beslutsam och otålig med erfarenheter från både politik och näringsliv.

Här kan du läsa alla artiklar som Proffs hittills har publicerat under vinjetten ”EU-valet 2019”.

Om artikeln

Publicerad: 2019-05-17 13:32
Kategori: Nyheter
Taggar: EU-valet 2019 Karin Karlsbo Liberalerna Valkompass