Miljöpartiets EU-kandidat Pär Holmgren:

”Det är viktigt med bra och lika villkor för åkare”

Söndagen den 26 maj är det val till Europaparlamentet, EU-val, i Sverige. I valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i parlamentet de kommande fem åren. Vi har kontaktat samtliga riksdagspartier i Sverige för att ta reda på vem som kommer att ”fronta” partiet i EU, i de frågor som rör vägtransportbranschen. I vår artikelserie ”EU-valet 2019” presenterar vi kandidaterna. I den här artikeln träffar du miljöpartisten Pär Holmgren.

Pär Holmgren har arbetat med hållbarhetsfrågor sedan början på 90-talet, som klimatexpert, författare och föreläsare. Många känner även igen honom från tv då han arbetat som meteorolog i SVT mellan 1988 och 2008.

Trafik och transporter menar Holmgren är en viktig faktor då påverkan på miljö och klimat från transporter är allt för stor. EU ska senast 2050 vara klimatneutrala och det behöver göras på ett smart och rättvist sätt i Europa. Det ska inte löna sig för vissa länder att försöka fuska med utsläppskrav.

Inför EU-valet har Miljöpartiet valt att för transportbranschen presentera sin EU-kandidat Pär Holmgren. Han är 54 år och bor utanför Uppsala, har tre barn och ett barnbarn. Han har inte varit politiskt aktiv särskilt länge.
– Jag gav mig in i politiken vid årsskiftet ungefär, säger han till oss.


Efter över tjugo års arbete
på andra vägar insåg han att han borde försöka göra nytta i Europapolitiken. Miljöpartiet var ett självklart val för honom.
– Miljöpartiet är det enda partiet med en riktigt trovärdig politik vad gäller klimat och miljö och för att det är ett parti som uppmuntrar människor att byta bana ibland, säger han.
Han tillägger att alla bör kunna vara politiker under någon period i livet. Och politiker har stor nytta av andra erfarenheter.

Han ser som sina bästa egenskaper som politiker att han har djupa kunskaper och en förmåga att förklara saker enkelt samt se lösningar och förmedla hopp om framtiden. Vad med dina sämsta sidor som politiker?
– Ha, ha, det är kanske i så fall min brist på erfarenhet av det politiska spelet, säger han.

Sett ur ett svenskt perspektiv, vad anser du är vägtransportbranschens största problem idag?
– Transporter är ett av få områden där utsläppen fortfarande ökar och tunga lastbilar är en av de största förorenarna på våra vägar, säger han. Koldioxidutsläppen från tunga fordon behöver minska med 45 procent till år 2030 och nå nollutsläpp senast 2050.

Kostnaden för en lastbils klimatpåverkan ska hamna hos den som äger lastbilen, anser han. Att satsa på lastbilar som drivs av exempelvis bio-LNG eller ännu hellre el, ska leda till lägre kostnader än för dem som väljer traditionell diesel.
– Det är tuff konkurrens inom åkeribranschen och därför är det viktigt med bra och lika villkor för åkare. Det måste till bättre kontroller så att de som följer regelverket inte straffas ut genom oschysst konkurrens.

 

Säg tre saker du tänker driva om du blir invald i parlamentet.
– Klimatpolitik som är vetenskapligt förankrad, inleder han med. Det är en självklar prioritet för Miljöpartiet att arbeta för en snabb klimatomställning på EU-nivå. Klimathotet är akut. Vi föreslår bland annat en tvingande utsläppsbudget som gör att varje land måste minska sina utsläpp år för år.

Han vill också arbeta för en rättvis omställning till hållbarhet. Det är inte människor på landsbygden eller i fattiga länder som ska bära den största bördan när vi ställer om samhället.
– Alla människor ska kunna leva goda liv. Både vi som lever och kommande generationer, säger han.

Han vill också att flyget ska betala sina klimatkostnader exempelvis genom att man inför en europeisk flygskatt, och att pengar istället satsas på bättre tågförbindelser.

Varför ska transportbranschen rösta på dig?
– För att klimatet kan inte vänta. Vi gröna behövs i Europa, nu mer än någonsin. Kanske är det detta val som avgör om vi ska kunna bromsa klimatförändringen? Miljöpartiet är det enda partiet som alltid sätter denna mänsklighetens ödesfråga främst. Jag bidrar med all min kunskap och mitt engagemang, avrundar Pär Holmgren.

Här kan du läsa alla artiklar som Proffs hittills har publicerat under vinjetten ”EU-valet 2019”.

Om artikeln

Publicerad: 2019-05-03 14:06
Kategori: Nyheter
Taggar: EU-valet 2019 Miljöpartiet Pär Holmgren Valkompass