Poliser i region Mitt:

”Märkligt att trafikolyckor med yrkesfordon inte utreds som arbetsplatsolyckor”

Ska trafikolyckor rapporteras och utredas som arbetsplatsolyckor? Det tycker i alla fall Daniel, Lars och Erling som till vardags arbetar som trafikpoliser i Region Mitt. Åtminstone i de fall då yrkesfordon är inblandade i olyckorna. Frågan är inte enkel och var är egentligen förarens arbetsplats? Nu vill de lyfta ämnet för att skapa diskussion och kanske en möjlig väg framåt.

Daniel Johnson arbetar i vanliga fall som trafikpolis tillika skyddsombud i trafikgrupp 3, Region Mitt i Hudiksvall. Han tycker det är märkligt att trafikolyckor där yrkesfordon är inblandade inte utreds som arbetsplatsolyckor.

Som polis har han åkt ut på ett stort antal arbetsplatsolyckor på olika företag.
– Det är allt från klämda fingrar och fall från höga höjder och vi skriver anmälningar på allt mellan himmel och jord, men inte när olyckan sker på vägen, säger han.

Han frågar sig också var man ska dra gränsen för vad som ska ses som en arbetsplatsolycka på vägen.
– Kan en vanlig halkolycka med bara plåtskador hamna i kategorin eller måste det innefatta fysiska skador och hur allvarliga måste skadorna då vara? Räcker det med lite ont efter bältet eller måste det vara en fraktur eller en whiplash, säger han.

VBG onspot


Daniel körde en gång i
tiden buss och fick då höra att hans arbetsplats inte var i bussen.
– Den ansågs vara på vår depå och på grund av det kunde vi exempelvis inte kräva bättre förarstolar, säger han.

Erling Arvidsson är till yrket chef för trafikgrupp 3 i Region Mitt, samma grupp som Daniel. Han ser också vägen som en arbetsplats och inte endast för den yrkesmässiga trafiken.
– Även andra använder vägen i sitt arbete, men när en olycka sker, inte minst när yrkesmässig trafik är inblandad, utreds det inte som en arbetsplatsolycka vilket jag personligen tycker att det borde betraktas som, säger han.

Lars Österberg, i vanliga fall trafikpolis i samma grupp som de två andra, vill också lyfta upp frågan. Han minns sin tid som byggverkare då han hade arbetsmiljöansvar för allt som gubbarna och tjejerna kunde råka ut för.
– Att samma regler och skydd gällde mig när jag körde på alldeles för fort mellan olika arbetslag sades det inget om, säger han.

Ser man på statistiken som tidningen Arbetarskydd brukar visa, innefattar den en del om trafikolyckor.
– Stundtals slås jag av vilken skillnad det är på polisens arbete på en trafikolycksplats i Storbritannien och här i Sverige. Där är det som en mordscen medan det i Sverige är viktigare att få vägen fri igen. Straff och konsekvens verkar också vara på en annan nivå, sammanfattar han.

VBG onspot


Är det definitionen av var
förarens arbetsplats är eller för att det ännu inte gjorts någon sådan utredning som skapat praxis än mindre lett till någon prejudicerande dom, frågar vi Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverkets sektionschef Region Mitt, Peder Carlsson, bidrar med svar och tankar.
– Jag känner inte till att det finns någon praxis eller något prejudikat, säger han. Får vi in en olycksrapport från arbetsgivaren (åkeriet) gör vi en bedömning av ärendet.

Carlsson är inte jurist, men säger att utifrån hans horisont ser han inga hinder att göra arbetsplatsutredningar av det slag som efterfrågas.

Frågan om var chaufförens arbetsplats faktiskt är, i hytten, säger han inte är helt enkel. Deras föreskrift ”Arbetsplatsens utformning”, exkluderar hytt som arbetsplats.
– Hytten och chaufförernas arbetsmiljö regleras i vår föreskrift om det systematiska arbetsmiljöarbete, där arbetsgivarens ansvar för att riskbedöma sina medarbetares arbetsmiljö är tydlig, säger han.

Om Arbetsmiljöverket får in en anmälan om en trafikolycka med yrkesfordon inblandade så tar de alltid ställning till om händelsen ska utredas eller inte.
– Ett alternativ till att utreda är att begära in arbetsgivarens utredning av händelsen och genom den bedöma om de åtgärder som vidtagits med anledning av händelsen kan anses tillräckliga, om så är fallet kan ärendet avslutas, avrundar Peder Carlsson.

Hur ser du på att rapportera och utreda trafikolyckor med yrkesfordon som arbetsplatsolyckor och var går i så fall gränsen för vad som ska rapporteras? Kommentera gärna artikeln på Facebook.

VBG onspot

Om artikeln

Publicerad: 2019-04-25 16:15
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbetsmiljö Arbetsmiljöverket Polisen Region Mitt