Kristdemokraternas EU-kandidat Torsten Elofsson:

”Fusket med utstationering och cabotage – ett stort hot”

Han har gått den ”långa vägen” inom polisen och även om han inte har haft ett specifikt fokus på trafik- och transportfrågor, var den yrkesmässiga trafiken ett ämne som ofta diskuterades. Det har handlat om exempelvis resurstilldelning och övervakning.

Till EU kandiderar Kristdemokraternas Torsten Elofsson, 68, boende i Malmö. Han är gift, har fyra barn och tre barnbarn. Han har varit politiskt aktiv nationellt sedan 2014.
– Men jag har arbetat som tjänsteman på EU-nivå under det svenska ordförandeskapet 2001 och 2009, säger han.

Hans bästa egenskaper som politiker anser han är en bred yrkeserfarenhet som täcker flera politikområden varav den allra bästa kompetensen finns inom området trygghet och säkerhet.
– Jag är resultatorienterad och fokuserad, säger han.

Hur ser du på vägtransportbranschens problem idag sett ur ett svenskt perspektiv?
– Vägtransporterna har ökat dramatiskt under senare år och förväntas fortsätta öka inte bara i Sverige, säger han. I stort sett är var femte bil på E6 mellan Malmö och Helsingborg en lastbil under vissa tider på dygnet.

Motsvarande bild finns även i Tyskland, Nederländerna och andra länder på kontinenten, säger han vidare.

En bidragande orsak menar Elofsson är den lönedumpning som skett från låglöneländer i Östeuropa vilket medfört att företag styrt över sina frakter från andra transportslag till lastbil.
– Önskvärt vore att delar av de längre vägtransporterna i större utsträckning lades över på järnvägen som idag inte kan konkurrera prismässigt, säger han. Uppenbart är att svensk åkerinäring har en tuff konkurrens. För Kristdemokraterna är det viktigt att värna betydelsen av en effektiv och konkurrenskraftig transportnäring som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar.


Han säger att rimliga krav bör
ställas på transportsektorn vad gäller klimatmål och att dessa krav gäller för hela EU. Likaså bör regelverket för cabotagetransporter ses över och bli föremål för effektivare kontroll. Just med den delen pågår det arbetet.
– Fusket med utstationering och cabotage är ett stort hot mot svensk åkerinäring, säger han.

Sverige behöver fler poliser, i synnerhet fler trafikpoliser, om vi ska leva upp till nuvarande regelverk. Detta kommer i sin tur att kräva ytterligare resurser.
– Resurser som vi i dagsläget saknar, tillägger Torsten Elofsson.

Vi undrar vilka tre saker han ämnar driva om han blir invald i EU-parlamentet. En av dem är ökad kontroll avseende cabotage och utstationering för att få bort fusk och oseriösa aktörer.
– Harmoniserade krav på koldioxid är en annan fråga, säger han. Lastbilar som inte uppfyller svenska krav ska inte tillåtas utföra transporter i Sverige.

Den tredje är krav på fortsatt utnyttjande av kärnkraft och utbyggnad av densamma för att underlätta övergång till elektrifiering av transportsektorn.

På frågan om varför man ska rösta på just honom, blir svaret för att Kristdemokraterna tror på ett EU som sysslar med rätt saker och som låter medlemsstaterna själva besluta om frågor som de är bättre lämpade att besluta om.
– EU ska syssla med att få den inre marknaden, energi-och miljöpolitiken samt transport och infrastruktur att fungera. EU ska hålla sig borta från saker som medlemsstaterna bäst löser själva, som socialpolitik och sysselsättningsfrågor. Om du vill att EU ska satsa mer på att bekämpa gränsöverskridande organiserad brottslighet ska du rösta på KD, sammanfattar Torsten Elofsson.

Här kan du läsa alla artiklar som Proffs hittills har publicerat under vinjetten ”EU-valet 2019”.

Om artikeln

Publicerad: 2019-04-19 15:00
Kategori: Nyheter
Taggar: EU-valet 2019 kristdemokraterna Torsten Elofsson Transportfusket Valkompass