Vägavgiften för tunga fordon höjs och miljödifferentieras

Det har fattats beslut om att förändra vägavgiften för tunga fordon (SkU9) som använder vissa vägar i Europa. Dessutom kommer avgifterna att anpassas så att fordon med höga utsläpp betalar högre vägavgift än fordon med låga utsläpp. Riksdagen sade ja till regeringens förslag.

Förslaget bygger på ändringar i ett samarbetsavtal om gemensamma vägavgifter där Sverige, Danmark, Luxemburg, och Nederländerna deltar.

Samarbetet innebär att fordon med betald vägavgift kan köras i de anslutna länderna utan nya avgifter.

Vägavgiften har inte höjts sedan den infördes 2001, vilket innebär att det faktiska beloppet har sjunkit. Den har inte heller anpassats till nyare utsläppskrav på tunga fordon sedan dess.

I betänkandet finns en reservation från Sverigedemokraternas sida som säger sig i grunden vara positiva till Eurovinjettsystemet och menar att det idag är det enda verktyg som finns att tillgå för att driva in de avgifter som utländska åkerier är skyldiga att betala.


Sverigedemokraterna ser ett problem
att faktiskt få in avgifterna från utländska aktörer och efterfrågar ett digitaliserat system och har för det inspirerats av det tyska Lkw-Maut-systemet (sidan 9 i betänkandet).

Lagändringarna börjar gälla den dag som regeringen bestämmer.

Förslaget innebär till exempel att endagsavgiften höjs från 8 till 12 euro.

Vill läsa om avgifterna i övrigt och om sverigedemokraternas reservation eller veta mer om betänkandet, gör du det här.

Om artikeln

Publicerad: 2019-03-14 10:27
Kategori: Nyheter
Taggar: Politik Riksdagen Vägavgifter