Vad är väl oplogade vägar och ishalka jämfört med – trasiga rulltrappor?

Vi vet – ämnet är kanske lite ”off topic” för att Proffs ska ta upp det. Men vi gör det ändå för att sätta fingret på hur olika vi alla bedömer vad som upplevs som stora problem i vår vardag. Yrkesförarna kämpar mot väder och vind, med ishalka även på Europavägarna, kämpar med kör- och vilotiderna i långa bilköer och gästande ekipage som inte sällan framförs av förare som saknar rätt kompetens. Det är i sanning både svårt och stressande att planera transporterna med snäva marginaler på vägarna och branschen ropar efter politiskt gehör för döva öron. Då talar stockholmarna om avstängda rulltrappor.

I ett pressmeddelande från Stockholms handelskammare, läser vi att 70 procent av de tillfrågade stockholmarna uppger att resandet utgör ett stressmoment. 55 procent anser också att resandet är svårt att planera.

Avstängda rulltrappor och pendeltåg som inte stannar på Stockholm citys pendeltågsstation har uppmärksammats på senare tid.

En ny undersökning som Demoskop genomfört åt Stockholms Handelskammare visar att en stor del av de boende i länet upplever resor som svårplanerade och som ett stressmoment.
– Det är oroväckande och måste tas på allvar. Ett effektivt och fungerande resande är en grundbult för att arbetsmarknadsregionen ska växa och utvecklas, säger Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare.

Senaste veckan har omfattande problem med rulltrapporna, exempelvis i Rinkeby, uppmärksammats. Vid pendeltågsstationen Stockholm city har tågen inte stannat till följd av avstängda rulltrappor. Under gårdagen drabbades Stockholms central av omfattande signalfel med förseningar och inställda avgångar som följd.


Det har varit mycket uppmärksamhet
runt trasiga rulltrappor och hur det orsakar förseningar, trängsel på perrongerna och onödig irritation.
– Strulet påverkar, tyvärr, komforten för den som bor och jobbar i regionen samtidigt som det ser rätt illa ut för personer som är på besök, exempelvis turister, säger Daniella Waldfogel.

Stockholms Handelskammare anser att man från politiskt håll bör titta på hur man på kort sikt kan lösa problemen med trasiga rulltrappor och hur man på längre sikt kan förbättra trafikflödena i hela arbetsmarknadsregionen.

För att möjliggöra ett ökat långsiktigt hållbart resande i regionen måste det kollektiva systemet vara pålitligt. Den upplevda kvalitén måste bli ännu högre.
– Det handlar naturligtvis om att hela tiden trimma på befintligt system men också att ha igång en aktiv diskussion om vad som är nästa steg i utbyggnaden av kollektivtrafiksystemet. För som vi vet så är ledtiderna för den här typen av satsningar mycket långa, säger Daniella Waldfogel.

Nu återstår det att se om det finns större politisk vilja att lyssna och att genomföra förändringar för denna grupp. Kanske är det i så fall istället Handelskammaren transportbranschen ska påverka?

Om artikeln

Publicerad: 2019-03-27 13:24
Kategori: Nyheter
Taggar: Rulltrappor Vardagsproblem Vinterväghållning