Transportindikatorn: konjunkturläget ljusnar

Efter två månader av minskningar vände Transportindikatorn uppåt i februari och signalerar åter ett gott konjunkturläge för svensk ekonomi.
Mattias Dahl, vd för Transportföretagen.
Mattias Dahl, vd för Transportföretagen.

Efter två månader av sjunkande index, vände siffrorna återigen över 50, vilket signalerar högkonjunktur. Indexet låg i februari månad på 55,4, en ökning från 43,4 för januari månad.

Ökningen för februari månads index kan ses över samtliga poster. För order låg index på 54,8 (49,7 för januari) och sysselsättningens index låg på 54,9 (43,1). Godsvolymerna stod i index för en stor ökning och landade på 56,5, att jämföra med 37,4 i januari vilket dock var den lägsta siffran sedan indexets startdatum i juni.

Mattias Dahl, vd för Transportföretagen.
– Transportindikatorns ökning kan hänga samman med den senaste tidens positiva siffror för både BNP och industriproduktion, där i synnerhet det sistnämnda ökat. Ökningen i godsmängder kan troligen till del härröras till den generellt uppgående industrikonjunkturen, säger han.

Om artikeln

Publicerad: 2019-03-06 11:21
Kategori: Nyheter
Taggar: