Endast fem procent av vägmarkeringarna lever upp till kraven

Ökat och bättre arbete med vägmarkeringar är en viktig insats för att få ner antalet trafikolyckor. Svenska Vägmarkeringsföreningen, SVMF, kommer till Elmiamässan På Väg och presenterar bland annat en ny handbok för vägmarkeringar.

SVMF debuterar på Elmia AB:s ”På Väg”. De ser fram emot alla mässans möten.
– Vi hoppas framför allt få träffa anställda på myndigheter och kommuner som har hand om inköp av vägmarkeringar och alla som är involverade i att skriva anbud och prata om hur man formulerar sig där, säger Toni Ogemark, ordförande för SVMF.

I ett pressmeddelande från Elmia AB, läser vi att SVMF menar att vägmarkeringar är det viktigaste för trafikanter och automatiserade fordon. Markeringarna måste vara synliga i vått och dåligt väder och det är ett stort problem att många svenska vägar inte lever upp till behov och krav.

Enligt kontroller som Ramböll utför på uppdrag av Trafikverket, lever bara 25 procent av kontrollerad väglängd upp till kraven om god synbarhet med effektiva vägmarkeringar.
– Men den siffran gäller bara de vägar som omfattas av kraven för våtfunktion, fortsätter Ogemark. Slås den ut för hela vägnätet och vägar där det ska finnas markeringar, är siffran bara cirka fem procent. En skrämmande dålig siffra.

SVMF ser många anledningar till det eftersatta arbetet med vägmarkeringar och en är att anslaget är för litet och fördelas på flera andra poster som ofta får mer pengar. Intresse och kompetens är också riktigt dåligt i Sverige.
– Vi lever högt på våra låga olyckssiffror, men sett till all utveckling som satsningen på ny teknik i bilar och självkörande fordon, jämfört med bristen på satsning på infrastruktur, bland annat vägmarkeringar, då tycker jag det haltar, säger Ogemark och tillägger att den nya tekniken är ju många gånger väldigt beroende av bra vägmarkeringar.


Ett steg framåt är att
produktkraven skärpts. Från och med årets upphandlingar får bara produkter certifierade efter ett nordiskt regelverk, som redan införts i Danmark och Norge, användas. I Sverige finns det cirka 20 godkända produkter.
– Av testresultat som genomförts kan vi konstatera att de material som normalt används, knappast lever upp till den kvalitetsnivå som krävs, säger Toni Ogemark.

Nu gäller det att få fart på vägarna med de rätta produkterna och se till att det placeras ny markering direkt där det behövs för att öka synbarheten på våra vägar, säger Ogemark vidare. SVMF vill gärna se att de som ska arbeta med vägmarkeringar, genomgår en kurs först och att det ska innebära konsekvenser för dem som inte följer regelverk och inte åtgärdar brister.

SVMF har tagit fram en handbok för vägmarkering.
– Där har vi sammanställt regelverk och best practice. Den presenterar vi nu på mässan under ett seminarium, sammanfattar Toni Ogemark.

Om artikeln

Publicerad: 2019-01-18 11:15
Kategori: Nyheter
Taggar: Elmia Ramböll SVMF Synbarhet Trafiksäkerhet Trafikverket Vägmarkering