Vad som tidigare lätt rymde flera fullstora ekipage, är nu endast busshållplats, något vi får förmoda de boende gläds åt. Foto: Stefan

Klagande grannar fick Trafikverket att gräva bort parkeringsmöjligheter

Ronnie ”Rune” Högberg är chaufför på JB Transport i Vrigstad. Han kör ofta på lv 132 mellan Huskvarna och Aneby. Där har han kunnat hålla rast på två väl tilltagna parkeringsfickor mellan Sund och Aneby där det även är busshållplatser. Nu är det slut med det.

Ronnie berättar att det var gott om plats för ett par, tre bil- och släpekipage.
– Men nu är det slutparkerat på de fickorna, säger han till oss. Trafikverket har grävt bort dem.
Det betyder att inga lastbilar kan stå där längre eftersom de då skulle hindra bussen.

Vi frågar om det inte går att ta rast i Aneby eller Huskvarna.
– Var då, frågar Ronnie. Industrierna har hägnat in sina områden och det byggs även på industriområden på ett sätt som gör det olämpligt, till och med omöjligt för stora ekipage att stå där.

Han pekar på att alla behöver och vill ha transporter, men vill inte se lastbilarna. De ska helst försvinna i tomma intet när de inte har uppdrag eller behöver ta rast och sedan falla ner från skyarna när de behövs igen, säger han.


Ronnie vill veta varför
de grävt bort parkeringsmöjligheterna på den sträckan. Anders Tormner som är projektledare Uh Väg/Järnväg på Trafikverket, svarar.
– Bussfickorna i anslutning till lv 132 på sträckan Lekeryd-Aneby, har sin funktion som just busshållplatser, säger han. Boende i anslutning till några av dessa platser har hört av sig till Trafikverket med anledning av att lastbilsekipage och andra fordon ställer sig på dessa platser under längre tidsperioder vilket har orsakat nedskräpning.

Var menar du att lastbilarna ska parkera istället?
– Vad beträffar vederbörlig dygnsvila, hänvisar Trafikverket till Trafikverkets rastplatser, svarar han.
På sträckan mellan Huskvarna och Aneby finns inga specifika platser för just lastbilar att stanna på och hur det ser ut i själva Aneby och Huskvarna, kan han inte svara på.

Tillbaka till Ronnie Högberg som inte tycker Trafikverkets svar är bra.
– Visst finns det ett hus i närheten, men jag har inte sett fordon stå på de aktuella platserna några längre tider, säger han. Nedskräpningen hade de väl kunnat lösa med soptunnor av något slag.

Går det inte att använda Trafikverkets, eller andra rastplatser i närområdet?
– Ska man behöva köra extra mil, kanske till och med på fel håll, för att kunna ta en 45-minuters rast, frågar sig Ronnie.


Kan du inte planera
körningen på ett annat sätt så att det fungerar?
– Det här med att planera annorlunda får man höra emellanåt, men jag brukar lite krasst säga att då hinner man inte köra hemifrån innan det är dags att leta efter en lämplig rastplats där det fortfarande finns plats kvar, sammanfattar Ronnie lite uppgivet och med viss ironi.

Hur länge det tagit för boendes klagomål och annat som lett till att parkeringsfickorna nu grävts bort, vet inte Anders Tormner då han inte arbetat så länge på Trafikverket. Vi kan endast konstatera att branschen sedan flera år efterfrågar fler rastplatser, inte färre, men mycket lite händer från Trafikverkets sida.

Ronnie ”Rune” Högberg är besviken över att Trafikverket arbetar i fel riktning. - Vi behöver fler, inte färre platser att kunna ta raster på, säger han. Nedskräpning kan lösas med sopkärl. Foto: Stefan
Ronnie ”Rune” Högberg är besviken över att Trafikverket arbetar i fel riktning. - Vi behöver fler, inte färre platser att kunna ta raster på, säger han. Nedskräpning kan lösas med sopkärl. Foto: Stefan

Om artikeln

Publicerad: 2018-12-07 16:31
Kategori: Nyheter
Taggar: Parkeringsmöjligheter Trafikverket Uppställningsplatser