DEBATTARTIKEL

”Inte rätt mot Robin – inte mot poliserna”

Med stigande irritation läser jag artikeln i tidningen Proffs den 18 december. Gång på gång får vi bevisat att den organisation polisen har idag inte klarar av att hantera allvarliga trafikrelaterade brott. Polisledningen har konsekvent utarmat trafikpolisen och i vissa regioner har trafikpolisen flyttats ut på lokalpolisområden. Effekterna av detta ”feltänk” ser vi nu.

Den olagliga trafiken har ökat lavinartat, falska handlingar och manipulerade färdskrivare är numera vardagsmat.

Transporter med farligt gods rullar utan att vara märkta och sannolikt saknar även förarna erforderliga kunskaper för att köra farligt gods. Vad detta kan få för konsekvenser för människor, djur och natur förstår säkert var och en.
Dessutom, fordon med allvarliga tekniska brister, likt det i artikeln, är mer regel än undantag på våra vägar.

Robin Strömsund, föraren i artikeln, gjorde helt rätt när han ringde polisen. Däremot svarade inte myndigheten upp med nödvändiga åtgärder i det här fallet. Poliserna som kom till platsen är säkerligen duktiga på andra arbetsuppgifter, men det hjälper ju föga om de står handfallna i trafikrelaterade frågor.

Det är inte rätt mot Robin och det är inte heller rätt mot de poliser som skickas till platsen.

Allmänhetens förtroende för myndigheterna naggas rejält i kanten när uppenbara brister inte får rättsliga konsekvenser. När ett fordon med allvarliga tekniska brister tillåts fortsätta utan åtgärd, då skickar polisen ett tydligt budskap till den drabbade föraren, ”vi hör dig men vi bryr oss inte”!


Dessutom genomfördes aldrig
en kontroll på kör- och vilotider, vilket är anmärkningsvärt. Förarens sätt att framföra sitt fordonsekipage signalerar, i vart fall för mig, att koncentrationen inte var på topp.

Vi har fått en situation här i landet, där förare av utländska fordon mer eller mindre åker i någon form av gräddfil. De riskerar knappast några böter eller andra åtgärder eftersom antalet trafikpoliser är allt för få.

Skulle de mot all förmodan ändå bli stoppade och rapporterade för allvarliga brister lägger åklagarna ner ärendena i allt för många fall.

När det gäller svenska förare och åkeriägare är förhållandet det rakt motsatta, där riskerar man skyhöga sanktionsavgifter för bagatellartade överträdelser.

Den form av statistikkontroller som Transportstyrelsen ägnar sig åt har ingen som helt effekt i kampen mot det medvetna fusket, utan räknar bara upp sanktionsavgifter enligt en matematisk mall som sedan får dramatiska följder för åkeriägarna.

Den här uppenbara skillnaden i hanteringen av svenska och utländska förare och åkerier får katastrofala följder för en hel yrkeskår inom både buss och åkerinäring. Medvetet fusk och allvarliga tekniska brister hos utländska ekipage leder allt för sällan till åtgärder från ansvariga myndigheter, samtidigt som mindre överträdelser hos svenska åkerier växlas upp till orimliga nivåer.

Vi Sverigedemokrater vill införa en särskild enhet som har till uppgift att kontrollera den yrkesmässiga trafiken. De tjänstemän som skall arbeta med dessa kontroller skall givetvis vara välutbildade och inneha rätt kompetens för uppdraget. Får vi gehör i riksdagen ökas antalet tjänstemän till ca 700 personer under de kommande åren.

I deras arbetsuppgifter skall även kontroll i företagens lokaler läggas. På så vis får vi en avsevärt bättre kontroll där nuvarande statistikkontroller avvecklas och fokus läggs på medvetet fusk och manipulation. Med dessa åtgärder stärker vi den seriösa åkerinäringen och höjer trafiksäkerheten rejält!

Thomas Morell, riksdagsledamot
Sverigedemokraterna

Om artikeln

Publicerad: 2018-12-19 18:18
Kategori: Debatt
Taggar: