Bakljus eller inte – förvirrat läge i Storbritannien

Den 30 juli 2016 trädde ett EU-beslut i kraft. Belysningen såväl framåt som bakåt måste tändas automatiskt på nya personbilar när det börjar skymma på eller är dålig sikt. Idag är det november 2018 och i England skapar belysningskravet fortfarande förvirring.

Detta skrev tidningen Proffs om den 20 januari 2016 och hänvisade i texten till tidskriften ”Ingeniøren”.

Nu förorsakar bestämmelserna kring varsrlljusen förvirring bland trafikanterna i England. I alla fall om vi får tro det RAC skriver. Där står det att trots att ljusen endast är till för att öka visibiliteten för andra trafikanter, kan det enligt en undersökning gjord av RAC oavsiktligt skapa förvirring skapa för andra förare.

Varselljusen/halvljusen tänds och släcks automatiskt när motorn startas eller slås av.

Medan alla nya fordon måste ha varselljus framåt, är det inte ett krav att baklyktorna ska lysa. En del fordonstillverkare väljer att koppla till även bakljusen, men inte alla och det är där problemet uppstår som skapar förvirring i England bland trafikanterna.

Många förare glömmer att tända huvudstrålkastarna när det blir mörkt, kanske av misstag, eller för att de kanske tror att baklyktorna lyser ändå.

I en undersökning gjord av RAC Opinion Panel, tillfrågades 2 061 förare och 62 procent ansåg att de kunde se medtrafikanter i skymning även om de inte hade bakljus eftersom de såg att det lyste framåt. 15 procent av de tillfrågade såg inte detta medan 23 procent inte visste säkert vad de såg.

RAC:s talesperson för trafiksäkerhet, Pete Williams säger att resultatet är oroande.
– Det indikerar att många förare tror att de har bakljusen tända bara för att ljusen framtill automatiskt tänds, säger han. Alternativt, men lika oroande, kan föraren ha bedömt att siktförhållandena inte kräver halvljus.

När de tillfrågades om de visste om den bil de körd mest har automatiska bakljus, svarade nästan 47 procent att så inte var fallet. 29 procent sade att endast framljusen lyser. 14 procent sade att de lyste båda framåt och bakåt.

Mest oroande var att åtta procent svarade att de inte var säker på om deras bakljus lyste.

Pete Williams pekar på den ökade trafiksäkerheten med ljus på dagen och har en uppmaning till alla förare.
– Det kan vara mödan väl värd om alla tog sig tid ett par minuter för att kontrollera ljusen, säger han.

Foto: WikiPimpi/Wikipedia

Om artikeln

Publicerad: 2018-12-05 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Bakljus Baklyktor Halvljus Storbritannien