Stockholm beslutar om godstransporter med minimal miljöpåverkan

Fler tysta godstransporter på natten, ökad samlastning, fler sjötransporter och geofencing. Det är några av aktiviteterna som kommunfullmäktige beslutar om på måndagen för att Stockholm ska ha ett välfungerande transportsystem med minimal klimatpåverkan.
Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).
Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

På måndagens kommunfullmäktige beslutar Stockholms stad om en ny godstrafikplan. Inriktningen är att Stockholm ska ha ett välfungerande transportsystem med minimal klimatpåverkan som gör att människor snabbt och enkelt kan röra sig i hela regionen och som säkerställer en effektiv godsförsörjning. Detta enligt ett pressmeddelande från Miljöpartiet i Stockholms stad.

Daniel Helldén (MP) är trafikborgarråd i Stockholms stad.
– Jag vet att intresset är stort för till exempel samlastningsprojekt och tysta transporter på natten med elfordon, säger han. Näringslivet har mycket att vinna på fungerande transporter och det gäller även för staden i stort.

Den största vinsten med att genomföra godstrafikplanens aktiviteter, är att de bidrar till ett mer pålitligt transportsystem och attraktivare offentliga rum för alla. Listan på aktiviteter i handlingsplanen är inte uttömmande utan fler kommer att tillkomma under genomförandetiden.

Syftet är att vara anpassningsbar inför en föränderlig omvärld.
– Flera av godstrafikplanens aktiviteter syftar direkt till att förbättra trafiksäkerheten. Det kan till exempel handla om att flytta leveranser till skolor till tider då eleverna inte är där, eller att ställa krav på geofencing gör fordon. Andra aktiviteter kan indirekt bidra till lägre hastigheter, mindre trängsel samt en mindre bullerstörd stad, sammanfattar Daniel Helldén.


Vi vill veta huruvida de
stora speditörerna engagerar sig, inte minst när det handlar om att omexa gods istället för att skicka stora ekipage på distributionsrundor.

Amanda Baumgartner är godsstrateg på Trafikkontoret och ansvarig handläggare för godstrafikplanen som kommunfullmäktige nu ska besluta om.
– Vi har bra kontakt med olika transportörer dels inom olika nätverk, bland annat Postnord, Schenker och DHL och dels genom remisskonferensen som arrangerades i våras som resulterade i engagerade remissvar från branschen. Bland dem finner vi exempelvis DSV, Transportföretagen och Transportarbetareförbundet.

Handlingsplanen som tagits fram, är övergripande och de lyssnar in branschen varför planen kan ändras under resans gång. Pressekreterare Mattias Bengtsson Byström berättar att man under arbetets gång även varit med ute i verkligheten och fått se hur besvärlig situationen är för dem som levererar godset. Fler lossningsplatser är på väg och böterna för felparkerande fordon på dessa områden måste vara kännbara.

Foto (huvudbild): Scania

Om artikeln

Publicerad: 2018-11-26 14:34
Kategori: Nyheter
Taggar: Godstrafikplan Miljö Stadsdistribution Stockholms stad