Inga utökade befogenheter för ”tungkontroller” i ny kustbevakningslag

Regeringen föreslår att Kustbevakningen ska få utökade befogenheter och ett utökat ansvar för brottsbekämpning och ordningshållande till sjöss. Däremot ser vi inte några tydliga förslag till utökade befogenheter när det gäller hanterandet av kontrollerna av tunga fordon i yrkesmässig trafik.

Den nya lagen medför att Kustbevakningen på egen hand kommer att kunna utreda vissa brott till sjöss, till exempel fiskeribrott.

Kustbevakningen kommer också att få utökade möjligheter att stödja Polismyndighetens och Tullverkets arbete med brottsbekämpning som inte är direkt sjörelaterade, till exempel våldsbrott som begås till sjöss.

Samtidigt stärker förslaget också polismäns befogenheter till sjöss. Polismän ska få rätt att genomsöka båtar efter vapen och andra farliga föremål under samma förutsättningar som i dag gäller för genomsökning av fordon.

Det har blivit allt vanligare att personer med koppling till organiserad brottslighet skaffar sig båtar för att använda i olika sammanhang, vilket medför en risk att bland annat illegala vapen förvaras där.

Foto: Kustbevakningen, arkiv

Om artikeln

Publicerad: 2018-11-27 12:31
Kategori: Nyheter
Taggar: Kustbevakningen Lagförslag