Miljonstöd ska hjälpa personer med synfältsbortfall att få behålla körkortet

Synskadades Riksförbund i Kalmar Län får stöd med 2,9 miljoner kronor av Arvsfonden för projektet Chans till dispens – Nya metoder för träning och tester för körkort vid synfältsbortfall.

SRF Kalmar vill med projektet Chans till dispens (CTD) förbättra möjligheterna att söka och få dispens vid synfältsbortfall genom att utveckla metoder för träning av viktiga beteenden vid trafiksäker körning.

Projektets syfte är att tillsammans med målgruppen, äldre personer med erfarenhet av glaukom, stroke, diabetes och andra med funktionsnedsättning eller sjukdom som kan leda till synnedsättning, testa och ta fram träningsmetoder i olika simulatorer och riktiga fordon.


Detta ska på så vis
öka förutsättningarna att klara testerna samt att vara säkra bilförare och medtrafikanter.
– I Sverige får ingen människa diskrimineras på grund av sin ålder, det står skrivet i lagen. Ålder är i sig inget hinder för att delta i samhällslivet. Ålder är heller inget hinder för att söka medel hos Arvsfonden, förutsatt att projektets målgrupp är personer med funktionsnedsättning. Projektet Chans till dispens är ett lysande exempel på det, säger Hans Andersson, enhetschef Arvsfonden.

Detta projekt är ett led i Arvsfondens nya satsning på äldre med funktionsnedsättning. Arvsfonden vill stötta det engagemang som finns inom föreningslivet för att öka tillgängligheten och delaktigheten i samhället för äldre personer med funktionsnedsättning.

Målsättningen är att finansiera 100 nya projekt fram till år 2021.
– Vi har jobbat med den här tanken i fem år och nu kan vi förverkliga den. Myndigheter, trafikkunniga och flera föreningar är med tillsammans. Jag blev alldeles varm av glädje för Arvsfondens stöd, säger Krister Inde, projektledare, hedersdoktor, synpedagog och själv synskadad.

Foto: J Frosty

Om artikeln

Publicerad: 2018-09-14 11:07
Kategori: Nyheter
Taggar: Arvsfonden Synfältsbortfall Synskadades Riksförbund Trafiksäkerhet