Thomas Morell undrar om politikerna fortfarande tror att detta är den svenska lastbilsflottan.

Mer skatter löser inte miljöproblemen

I spåren av den heta sommaren kommer frågan om klimatförändringar upp på agendan, tyvärr med mer eller mindre seriösa inslag. Att vi människor påverkar miljön torde vara oomtvistat och naturligtvis måste vi hitta hållbara lösningar inför framtiden.

Svensk åkerinäring är duktig på att driva frågor kring framtidens drivmedel och klimatsmarta lösningar. Många åkerier ligger i framkant, ibland till och med före de så kallade miljöpolitikerna. Som tack för hjälpen straffas åkerinäringen ideligen med olika skatter och avgifter. Dagspriset på diesel, vid pump, är 15,86 kr/liter och merparten av det priset är allehanda skatter.

De så kallade miljöpolitikerna tror att skatter skapar bättre miljö, vilket synes vara en mycket märklig logik.


Transporterna är tvungna att utföras oavsett skatteuttag eftersom det finns en kund i andra änden som vill ha sin mjölk, mat, kläder, medicin, byggvaror eller vad det nu kan vara.
Det är således kunden som styr behovet av transporter, inte åkerinäringen. Transporten utförs endast när det påkallas från kunden – ja, ni förstår!

Motivet med skattehöjningarna har varit att föra över gods från väg till järnväg.
Jag vill påstå att skatterna på svensk åkerinäring har fått rakt motsatt effekt och istället har inslaget av utländska aktörer ökat dramatiskt på våra vägar.

Flera av de utländska aktörerna har en egen logistik för bland annat bränsle, däck och verkstäder till sina fordon. Det bränsle som rullar in i Sverige via speciella tankar, uppfyller inte på långa vägar kraven på Miljöklass 1.

Det höga skatteuttaget på bränsle, är därför kontraproduktivt om det är miljön som skall vara motivet till skatten.


På grund av det höga kostnadsläget för de svenska åkeriföretagen, har transporter flyttats över till utländska fordon och den flytten har även påverkat järnvägen negativt. Svenska åkerier har under många år samarbetat med järnvägen och mycket av det långväga godset har lyfts över från lastbil till tåg. I den negativa konkurrenssituation som råder på svensk transportmarknad, drabbas inte enbart de svenska åkeriföretagen. Även järnvägen förlorar i kampen mot lågpristransporterna.

I slutänden är vi alla förlorare i den rådande situationen, men den största förloraren är ändå vår miljö.

Menar våra politiker allvar med pratet om miljön och de utmaningar vi står inför, måste det också finnas en strategi för att minimera miljö och klimatpåverkan. Det duger inte att enbart prata om skattehöjningar, det krävs så mycket mer.

För att nå de långsiktiga målen, måste alternativa drivmedel och drivkällor finnas på marknaden. Ska gods flyttas över till järnväg, måste järnvägen fungera. Att järnvägen inte är ett fungerande alternativ i dagsläget, behöver inte ens diskuteras, det redovisas dagligen i media.Dags att gå från ord till handling således!

Åkaren i Sverige
Thomas Morell, sakkunnig yrkestrafik

Av proffs

Om artikeln

Publicerad: 2018-08-09 11:06
Kategori: Nyheter
Taggar: Åkaren i Sverige Klimatpåverkan Miljö Miljöklass 1 Morell Skattehöjningar Skatter Tåg