Trafikverket ska se över yrkestrafikens P-platser

Trafikverket får av Regeringen i uppdrag att se över hur uppställningsplatser för yrkestrafikanter längs större vägar kan bli bättre. Säkrare uppställningsplatser behövs för att minska risken för stöld av diesel och gods samt för att öka tryggheten för yrkesförare som stannar längs vägen för att vila.

Det här är en del av regeringens arbete för att skapa ordning och reda på vägarna, säger infrastrukturminister Thomas Eneroth (S).
– Trafikverket får därför nu i uppdrag att se över vilka åtgärder som behövs för att underlätta utbyggnaden av säkra uppställningsplatser, säger Eneroth.

Trafikverket ska inom ramen för uppdraget, genomföra en översyn av hur bristen på säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken längs större vägar kan bli bättre. De ska bland annat analysera kostnader och se över affärsmodeller samt se över och kostnadsuppskatta åtgärder som bidrar till att höja säkerheten på övriga rast- och uppställningsplatser efter vägnätet.

Uppdraget sträcker sig fram till utgången av Nationell infrastrukturplan för perioden 2018-2029 och Trafikverket kommer årligen att redovisa till Näringsdepartementet hur utvecklingen fortskrider.

Om artikeln

Publicerad: 2018-07-06 13:06
Kategori: Nyheter
Taggar: Säkerhet Trafikverket Uppställningsplatser