Speditören vars namn syns på kapellet, är inte inblandad i den aktuella transporten och därmed ej heller misstänkt för något brott.

Körde med för långt ekipage fick böta – 250 kronor

Trafikpolisen i Halmstad Hade under torsdagen bestämt sig för att kontrollera yrkestrafiken på riksväg 25 vid Simlångsdalen. Bland annat ett otillåtet cabotage och ett för långt ekipage kunde läggas till statistiken innan arbetspasset var slut. Vad gäller cabotaget, togs det sedvanliga förskottet ut på plats. Likaså fick åkeriet med det långa ekipaget betala för sitt tilltag – men summan lär knappast avskräcka från fortsatt ”brottslighet”.

Under torsdagen stoppar Halmstads trafikpoliser bland annat ett trailerekipage med en estländsk dragare. Dragbilen hade kört till Norge med en internationell last.
– Därefter körde han utan last in i Sverige, och när vi stoppade honom var han inne på sin andra inrikes transport, förklarar bilinspektör Mats Larsson.

Åkeriet insåg sitt misstag. Men eftersom man han svårt att få fram pengar till förskottet på sanktionsavgiften, 40 000 kronor, klampades ekipaget över natten. Pengarna betalades in idag, fredag, och transporten kunde därefter fortsätta – med en annan dragbil.

Även ett så kallat linkekipage blev föremål för polisens intresse. En kontrollmätning visar snart att det är lite för långt.
– Det var 25,50 meter. Gränsen går som bekant vid 25,25, förklarar Mats.

Det konstateras även att den rumänske föraren har brutit mot kör- och vilotiderna, så de totala böterna landar ”på några tusen”, berättar Mats Larsson.

Att bryta mot längdbestämmelserna är däremot inget som gjorde att bötesbeloppet sköt i höjden.
– I det här fallet kostade det åkeriet 250(!) kronor. Egentligen kostar det 500 kronor, men vi har ju ett rabattsystem i Sverige, påpekar Mats Larsson.

En tänkbar anledning till att ekipaget blivit för långt är att det drogs av en treaxlad dragbil. Förvisso med skjutbar vändskiva, men den var framskjuten så långt det gick. Lite till och linken hade kommit i konflikt med hytten.
– En tvåaxlad hade inneburit att längden blivit rätt, men å andra sidan hade antagligen vikterna blivit fel och då hade det handlat om överlast istället, funderar Mats.

Mats Larsson berättar att böterna tidigare låg på 2 500 kronor från första överskridna centimetern, men att detta har ändrats. Numera är ”bötesskalan” mer dynamisk och utgår från med hur många procent man har överskridit längdbestämmelserna.
– Det lägsta beloppet är 500 kronor, det högsta 3 000. Men, som sagt, sedan har vi ju vårt rabattsystem, tillägger han.

En redaktionell fundering är om bötesbeloppet avskräcker åkeriet från att fortsätta köra med det för långa ekipaget? Sannolikt är svaret nej. Proffs skickar därmed över pucken till våra lagstiftare.

Om artikeln

Publicerad: 2018-07-13 16:13
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage Längdbestämmelser Trafikpolisen Halmstad