Ett ekipage – många misstag

När Proffs besöker trafikpolisen i Halland, stoppas bland annat en dragbil med trailer. Dragbilen tillhör tyska Dirk Schröder. Inledningsvis såg det ut som att ärendet skulle generera ett långt protokoll. Istället blev det en utdragen kontroll, nästan helt i onödan.

Under tisdagens poliskontroll i halländska Heberg dirigerar polisen in en handfull ekipage på kontrollplatsen med hjälp av de elektroniska skyltarna utmed motorvägen. Ett av ekipagen består av en dragbil från det tyska åkeriet Dirk Schröder. Den svenskregistrerade trailern tillhör Schenker.

Någon vägavgift hade chauffören inte löst. Åtminstone inte när han kom in i landet med färjan i Trelleborg. Ett brott som kostar föraren 3 000 kronor.

Han ser dock frågande ut när han efter en stund tar kontakt med bilinspektören på plats, Mats Larsson. Föraren pekar myndigt på sin mobiltelefon, där han kan visa upp ett kvitto på att avgiften visst var betald.

På kvittot stod inget klockslag, det gjorde det däremot på polisens dator. Det kunde därför konstateras att avgiften hade betalats minuten innan han visade upp ”telefonkvittot” för bilinspektören.
Föraren slår sig själv i pannan och muttrar något om sin chef.

Trailern tillhör Schenker i Sverige. När polisen gör en slagning på registreringsnumret, visar det sig att trailern har körförbud på grund av en utebliven ombesiktning i slutet av förra året.

Snart visar det sig att det är den ackrediterade verkstaden som råkat mata in fel datum i sina dokument. Trailern är godkänd men det felaktiga datumet, där 2018 av misstag blivit 2017, gjorde sannolikt att det i datasystemet framgick att den hade körförbud.

Kontrollen går vidare. När Mats Larsson frågar föraren efter transportdokument och tillstånd, visar han upp ett nyttjanderättsavtal mellan åkeriets tyska och dess svenska bolag.
En kontroll med Transportstyrelsen ger dock vid handen att dragbilen inte har anmälts i yrkestrafik i Sverige.

Mats tar kontakt med åkeriets svenska, delgivningsbara person. När han får reda på att dragbilen inte finns i det svenska registret, säger han att fordonet rullar på Dirk Schröders tyska tillstånd. Och snart kommer ett tillstånd via e-post till polisen.

Eftersom tillståndet ska medföras i original i lastbilen, får föraren ta emot böter även för det misstaget. Med avdragen rabatt, handlar det om ytterligare 1 500 kronor.

Om det finns utrymme för den aktuella dragbilen i det tyska tillståndet går i princip inte att avgöra för svenska myndigheter eftersom de tyska fordonens registreringsnummer inte står upptagna i tillståndet.

När kontrollen är avslutad och böterna, totalt 4 500 kronor är betalda, kontaktar Proffs åkeriet i Tyskland. Vi vill veta varför föraren inte kände till viket tillstånd fordonet rullade på. Och svaret från Sven Schröder förvånar.
– Jag vet inte varför någon kom på tanken att dragbilen hade tyskt tillstånd, säger han.

Schröder tillbakavisar alltså den uppgift som företagets svenska representant uppgett för polisen och som senare vidimerades med kopian på tillståndet som kom via e-post.

Eftersom både det svenska och det tyska företaget har trafiktillstånd, förändrar detta inte utgången i ärendet, får vi veta när vi återigen kontaktar trafikpolisen.

Sven Schröder förklarar för Proffs att både Schenker och mottagaren av det gods som låg på trailern är informerade om vad som hänt.

En förklaring till ”oredan” är att åkeriets svenska dotterbolag har beställt nya lastbilar av Scania, men inte fått dem levererade.
– Scania är inte kapabla att leverera lastbilar i tid så när vårt svenska företag bad oss om hjälp, i april, hade vi lastbilar i Tyskland som vi skickade upp. Dirk ville hjälpa till, förklarar Sven Schröder.

Vidare berättar han att åkeriet, utan problem, har drivit sitt svenska företag sedan 2004.
– Jag kan garantera att vårt företag, speciellt Dirk, vill att våra förare och lastbilar är säkra och lagliga.

Sven menar att det som hände i tisdags var första gången som företaget råkat i trubbel med polisen.
– Vi är väldigt ledsna för den här incidenten. Jag kan garantera att det aldrig kommer att upprepas igen. Dirk är känd av sina partners i Tyskland, Sverige och Danmark för sin pålitlighet.

Och vad den obetalda vägavgiften beträffar, bär föraren hela ansvaret enligt Sven Schröder.
– Han hade fått order om att lösa avgiften ombord på färjan till Sverige. Det glömde han och det får han betala för.

Avslutningsvis, som ren kuriosa, kan nämnas att det under denna tisdag fanns en trafikpolis och en bilinspektör i tjänst i hela Halland. Kontrollen av Dirk Schröders ekipage sysselsatte de båda under cirka fem timmar. Allt på grund av en rad misstag.

Hur många ekipage som under tiden rullade förbi på E6 intill, och som kanske hade varit mer intressanta för polisen att kontrollera, kan vi bara spekulera i.

Chauffören utnyttjade väntetiden till att bland annat städa ur hytten.
Chauffören utnyttjade väntetiden till att bland annat städa ur hytten.

Om artikeln

Publicerad: 2018-07-19 17:04
Kategori:
Taggar: Halland Heberg Trafikpolisen