60 000 Yrkesförare kollas varje natt

I det tysta har en ny digital plattform blivit en stor framgång för resenärers trygghet och trafiksäkerheten på våra vägar. Genom BKY kontrolleras varje dygn cirka 60 000 yrkesförares behörigheter.

BKY, Behörighetskontroll av Yrkesförare, är förvisso inte alldeles nytt, men kanske inte bekant för alla. Vi har skrivit artiklar där bland andra svenska åkerier skapat rubriker då deras förare kört trots att körkorten dragits in på grund av, inte sällan, en grov överträdelse som exempelvis drog och/eller rattfylla. När vi skrivit om dem, har det ofta redan skett en olycka.

Åkerier gör kontroller av förarnas behörigheter, men det ter sig något orimligt att ett åkeri med många förare, varje dag manuellt ska kontrollera samtliga förare för att upptäcka om någon skulle ha fått körkortet indraget. Inte sällan går det månader mellan sådana kontroller och mycket hinner hända under den tiden.

I januari 2012, uppmärksammar TV-programmet Uppdrag Granskning att det finns förare som kör taxi utan giltig behörighet. Det handlade om förare varav vissa dömts för mycket grova brott.

Våren 2012 gav dåvarande infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M), Transportstyrelsen i uppdrag att, i samarbete med Svenska Taxiförbundet, ta fram en lösning för digital kontroll av giltiga taxibehörigheter i realtid, inom befintlig lagstiftning.

Våren 2015 sjösätts BKY. Det utvecklar sig vidare och ett avtal om trepartssamarbete tecknas mellan Svenska Taxiförbundet, Sveriges Bussföretag och Sveriges Åkeriföretag.
Det innebär att vi idag kan erbjuda BKY till samtliga verksamma taxi-, buss och lastbilsföretag i Sverige, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör på Svenska Taxiförbundet.
Idag kontrolleras cirka 60 000 yrkesförare varje natt. Nya företag och förare ansluts till BKY varje månad, avrundar Claudio Skubla.

Om artikeln

Publicerad: 2018-07-31 16:26
Kategori:
Taggar: