Skalbagge ger dieselmotorn en ny chans

?Elproduktionen inte grön än på länge?

Ryktet om förbränningsmotorns död, är betydligt överdriven, i alla fall om vi frågar Lundaforskarna som gör bedömningen att de flesta elektrifierade fordon kommer att vara hybrider.

Forskare i förbränningsmotorer vid Lunds Tekniska Högskola, LTH, har i samarbete med Swedish Biometics 3000, utvecklat en ny reningsteknik som tar bort de skadliga kväveoxiderna, NOx, ur dieselmotorernas avgaser. NOx från dieselavgaser kopplas till flera hundratusen förtida dödsfall varje år.

Per Tunestål, professor i förbränningsmotorer vid LTH, säger att merparten av elproduktionen inte än på länge är grön.
– Därför är ett viktigare mål än själva elfordonet, att istället öka produktionen av grön energi från vindkraftverk, vattenkraft och biomassa för att användas där den behövs bäst, säger han.

Tekniken de nu presenterar, är inspirerad av den ovanliga Bombardierskalbaggen, som skrämmer bort fienden genom att spruta ut en het, giftig vätska från bakkroppen.

Forskarna har byggt en ny insprutare, inspirerad av skalbaggen, och applicerat den på befintlig teknik för att reducera NOx. Tekniken kallas Selective Catalytic Reduction, SCR. Det innebär att urea sprutas in och omvandlar NOx till kvävgas och vattenånga.

Tekniken används idag i dieselfordon som är Euro 6/VI-klassade, men är inte lika effektiv som den nya teknik som här presenteras. Tester i motorlabbet visar att halten NOx reduceras signifikant jämfört med dagens befintliga teknik.
– Dessutom tar den bort illaluktande och hälsoskadlig ammoniak som bildas när NOx ska oskadliggöras, säger Tunestål.

Hur det kan fungera, har med utformningen av sprayen att göra.
– Vi får till en spray med många små, varma droppar som injiceras med hög hastighet jämfört med dagens system, säger Tunestål. Det underlättar omblandningen med avgaserna och fördelar sig bättre över katalysatorns yta.

Ett avtal har nyligen slutits med en stor leverantör av avgasefterbehandlingssystem och förväntas komma i produktion om några år. Projektet har delfinansierats av Energimyndigheten.

Om artikeln

Publicerad: 2018-06-11 16:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Diesel elmotorer Euro 6 hybridmotorer kvävegas LTH Lund NOx skalbagge